Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 8 Grudzień 2016 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus
  • Explant CMMS
  • Promocja mikolajkowa 2016
  • Asystent BHP 2017
  • BHP Budowlańca
  • Perfectum
  • Atest + PEN Złoty I
  • Atest + PEN Złoty II
  • Atest + PEN Złoty III
Podwyżka płacy minimalnej a świadczenia alimentacyjne

Podwyżka płacy minimalnej a świadczenia alimentacyjne

Data publikacji: 7 grudnia 2016 r.

Podwyżka pensji minimalnej, która nastąpi od nowego roku, nie jest uznawana za uzyskanie dochodu w przypadku osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Ochrona zdrowia pracowników przy pracy biurowej

bhp

szkolenia bhp

Ochrona zdrowia pracowników przy pracy biurowej

Data publikacji: 6 grudnia 2016 r.

Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej (nie tylko przy komputerze) w typowy statyczny sposób, często w niewygodnej pozycji ciała, powoduje powstawanie wielu różnych dolegliwości,

Czujniki tlenku węgla

bhp

ochrona przeciwpożarowa

Czujniki tlenku węgla

Data publikacji: 5 grudnia 2016 r.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Warto przeczytać także:
Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne

Prezentacje do szkoleń BHP

Prezentacje do szkoleń BHP

Precyzyjny dobór masek

Precyzyjny dobór masek

Bezpieczeństwo pracy w kolei

bhp

wypadki przy pracy

Bezpieczeństwo pracy w kolei

Data publikacji: 2 grudnia 2016 r.

Zmiany w sektorze transportu kolejowego i związany z nimi wzrost liczby przewoźników kolejowych oraz podmiotów utrzymujących tabor i infrastrukturę sprawiają, że niezbędne jest kontynuowanie obecnych i nowych...

Czynności eksploatacyjne kierowcy wózka jezdniowego

bhp

Czynności eksploatacyjne kierowcy wózka jezdniowego

Data publikacji: 30 listopada 2016 r.

Do czynności mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózków jezdniowych zaliczymy szereg opisanych poniżej działań, jakie powinni podejmować kierowcy zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu pracy.

Prace w zbiornikach

bhp

kompendium wiedzy

Prace w zbiornikach

Data publikacji: 29 listopada 2016 r.

Pod pojęciem pracy w zbiornikach należy rozumieć także pracę w: kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez

Bezpieczna praca przeładunkowa z użyciem dźwignic

bhp

ryzyko zawodowe

szkolenia bhp

Bezpieczna praca przeładunkowa z użyciem dźwignic

Data publikacji: 28 listopada 2016 r.

Najefektywniejszym sposobem unikania oraz minimalizacji jakichkolwiek zagrożeń podczas pracy dźwignicami jest dokładna znajomość oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

Właściwe określanie przyczyny zewnętrznej wypadku

bhp

ryzyko zawodowe

wypadki przy pracy

służba bhp

wypadki i zdarzenia

Właściwe określanie przyczyny zewnętrznej wypadku

Data publikacji: 25 listopada 2016 r.

Jednym z warunków decydujących o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy jest ustalenie wystąpienia przyczyny zewnętrznej. Niejednokrotnie, nawet w sytuacjach pozornie mało skomplikowanych,

Bezpieczne stosowanie substancji chem. i ich mieszanin

bhp

ryzyko zawodowe

Bezpieczne stosowanie substancji chem. i ich mieszanin

Data publikacji: 24 listopada 2016 r.

W rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi są substancje i mieszaniny

Praca z użyciem elektrycznych narzędzi ręcznych

bhp

kompendium wiedzy

Praca z użyciem elektrycznych narzędzi ręcznych

Data publikacji: 23 listopada 2016 r.

W każdym zakładzie pracy znajduje się zazwyczaj i użytkuje szereg narzędzi ręcznych z napędem elektrycznym o różnym przeznaczeniu.

Zagrożenie wybuchem

bhp

ryzyko zawodowe

ochrona przeciwpożarowa

Zagrożenie wybuchem

Data publikacji: 22 listopada 2016 r.

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena za