Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 27 Październik 2016 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus
  • Explant CMMS
  • BHP Budowlańca
  • Perfectum
  • Atest + PEN Złoty I
  • Atest + PEN Złoty II
  • Atest + PEN Złoty III
BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych cz.1

BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych cz.1

Data publikacji: 26 października 2016 r.

Zasady organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo określa od dnia 23 października 2013 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.

Gospodarka odpadami medycznymi

bhp

ryzyko zawodowe

Gospodarka odpadami medycznymi

Data publikacji: 25 października 2016 r.

Punktem wyjścia dla tematu gospodarowania odpadami medycznymi jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 1923). Odpadom medycznym wytwarzanym w placówkach zdrowia

Praca na wysokości - drabiny

bhp

Praca na wysokości - drabiny

Data publikacji: 24 października 2016 r.

Praca na wysokości – praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Warto przeczytać także:
Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Precyzyjny dobór masek

Precyzyjny dobór masek

Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

bhp

Wymagania stawiane kandydatom na operatorów suwnic

Data publikacji: 24 października 2016 r.

Suwnice i cięgniki to szczególnego rodzaju dźwignice, wspomagające całą masę procesów technologicznych związanych z transportowaniem ładunków w zakładach pracy.

Niska skuteczność szkoleń bhp

bhp

szkolenia bhp

służba bhp

media

Niska skuteczność szkoleń bhp

Data publikacji: 20 października 2016 r.

Od pożegnania przechodzącego na emeryturę długoletniego okręgowego inspektora pracy w Krakowie rozpoczęła obrady 18 października 2016 r. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy.

Elektryczność statyczna

bhp

pytania i odpowiedzi

ochrona przeciwpożarowa

kompendium wiedzy

Elektryczność statyczna

Data publikacji: 19 października 2016 r.

Elektryczność statyczna jest to zespół zjawisk towarzyszących powstawaniu nadmiaro-wego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności elektrycznej oraz na obiektach przewodzących, odizolowanych od ziemi.

Profilaktyczne badania lekarskie

badania lekarskie

kompendium wiedzy

Profilaktyczne badania lekarskie

Data publikacji: 18 października 2016 r.

Wymagania dotyczące sposobu i zakresu przeprowadzania badań lekarskich pracowników określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,

Substancje niebezpieczne występujące na budowach

bhp

ryzyko zawodowe

szkolenia bhp

Substancje niebezpieczne występujące na budowach

Data publikacji: 17 października 2016 r.

Bezpieczne prowadzenie prac związanych z wyrobami zawierającymi azbest, warunki bezpiecznego zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest:

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

bhp

ryzyko zawodowe

wypadki przy pracy

szkolenia bhp

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Data publikacji: 14 października 2016 r.

Warunki pracy niezgodne z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oprócz aspektu humanitarnego (wypadki przy pracy) mają znaczny wymiar ekonomiczny.

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym – cz.2

bhp

ryzyko zawodowe

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym – cz.2

Data publikacji: 13 października 2016 r.

Pokonywanie zakrętów, jazda po pochyłościach, zasady bezpieczeństwa podczas wjazdu na stropy, mosty, windy, rampy, wagony i naczepy samochodowe.

Ewakuacja poszkodowanych

bhp

wypadki przy pracy

szkolenia bhp

kompendium wiedzy

Ewakuacja poszkodowanych

Data publikacji: 12 października 2016 r.

Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe. Warunkiem uniknięcia dodatkowych ura¬zów u poszkodowanego,