Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 31 Sierpień 2016 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus
  • Perfectum
  • Atest + PEN Złoty
  • Atest + PEN Zielony
  • Atest + PEN Czerwony
Urlopy dla rodziców: jak i kiedy z nich skorzystać?

Urlopy dla rodziców: jak i kiedy z nich skorzystać?

Data publikacji: 30 sierpnia 2016 r.

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy – rodzice mają kilka możliwości, aby skorzystać w przerwy w pracy na opiekę na swoim dzieckiem. Sprawdź, z jakiego urlopu możesz skorzystać.

Od 1 września najpierw umowa potem praca

kodeks pracy

zmiany prawa

kompendium wiedzy

Od 1 września najpierw umowa potem praca

Data publikacji: 26 sierpnia 2016 r.

Koniec z syndromem pierwszej dniówki zakłada wchodząca w życie 1 września br. nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków.

Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

bhp

kompendium wiedzy

Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

Data publikacji: 25 sierpnia 2016 r.

Stan techniczny urządzeń oświetleniowych oraz warunki ich eksploatacji powinny być kontrolowane w ramach oględzin i przeglądów. Brakujące i niesprawne źródła światła powinny być uzupełniane na bieżąco.

Warto przeczytać także:
Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego

Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Prezentacje do szkoleń BHP

Prezentacje do szkoleń BHP

Instruktaż stanowiskowy

bhp

szkolenia bhp

Instruktaż stanowiskowy

Data publikacji: 24 sierpnia 2016 r.

Podstawowym warunkiem jest zdobycie umiejętności realizowania tej metody wśród kadry zajmującej się szkoleniem stanowiskowym bhp w zakładzie pracy.

Poradnik na wypadek powodzi

bhp

ochrona przeciwpożarowa

kompendium wiedzy

media

Poradnik na wypadek powodzi

Data publikacji: 23 sierpnia 2016 r.

W obliczu powodzi bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej.

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

kodeks pracy

zmiany prawa

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 22 sierpnia 2016 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn

bhp

szkolenia bhp

Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn

Data publikacji: 19 sierpnia 2016 r.

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych: definicje, obowiązki pracodawcy, wyposażenie maszyn, osłony i urządzenia ochronne, ergonomia.

Przeprowadzanie kontroli stanu instalacji gazowych

bhp

ochrona przeciwpożarowa

Przeprowadzanie kontroli stanu instalacji gazowych

Data publikacji: 18 sierpnia 2016 r.

Wszystkie instalacje na paliwa gazowe podczas eksploatacji powinny być poddawane corocznej kontroli stanu technicznego. Kontroli takiej powinny być poddawane insta¬lacje zasilane wszystkimi rodzajami paliw gazowych

Młodzi ludzie a bezpieczeństwo i higiena pracy

bhp

szkolenia bhp

media

Młodzi ludzie a bezpieczeństwo i higiena pracy

Data publikacji: 17 sierpnia 2016 r.

W czasie obchodzonego w dniu 12 sierpnia 2016 r. Międzynarodowego Dnia Młodzieży omawiano wyzwania, wobec których stają młodzi ludzie na całym świecie.

Normy dotyczące pilarek do drewna

bhp

ryzyko zawodowe

media

Normy dotyczące pilarek do drewna

Data publikacji: 16 sierpnia 2016 r.

Omawiamy ważne normy dotyczące pilarek do drewna

Składowanie odpadów – od czego zacząć?

bhp

pytania i odpowiedzi

ochrona przeciwpożarowa

Składowanie odpadów – od czego zacząć?

Data publikacji: 5 sierpnia 2016 r.

Na terenie przyszłego składowiska odpadów, a także jego otoczenia, muszą być przeprowadzone badania hydrologiczne i geologiczne. Wyniki tych pierwszych i dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz hydrogeologiczna