Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 30 Maj 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus
E-learning jako alternatywa dla szkoleń tradycyjnych

E-learning jako alternatywa dla szkoleń tradycyjnych

Data publikacji: 30 maja 2017 r.

Za sprawą rozwoju technologii coraz częściej do celów szkoleniowych wykorzystywane jest samokształcenie kierowane, czyli e-learning.

Kwestie prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej

kodeks pracy

pytania i odpowiedzi

kompendium wiedzy

Kwestie prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej

Data publikacji: 26 maja 2017 r.

Odpowiedzialność materialna jest dla pracodawcy prawem dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone pracownikowi.

Analiza stanu BHP

bhp

kodeks pracy

pytania i odpowiedzi

służba bhp

kompendium wiedzy

Analiza stanu BHP

Data publikacji: 23 maja 2017 r.

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie pracy.

Warto przeczytać także:
Precyzyjny dobór masek

Precyzyjny dobór masek

Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego

Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

bhp

ryzyko zawodowe

szkolenia bhp

kompendium wiedzy

Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

Data publikacji: 19 maja 2017 r.

Jakie treści przekazywane są na szkoleniach okresowych dla pracowników inżynieryjno-technicznych i co powinno zawierać takie szkolenie?

Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

bhp

kompendium wiedzy

wypadki i zdarzenia

Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Data publikacji: 18 maja 2017 r.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, w szczególności ich objaśnienie i znaczenie.

Spawacz

bhp

ryzyko zawodowe

wypadki przy pracy

kompendium wiedzy

Spawacz

Data publikacji: 17 maja 2017 r.

Prace spawalniczne zaliczone są do prac szczególnie niebezpiecznych. Poniższy artykuł przedstawia zagrożenia w środowisku pracy spawacza.

Urlopy dla rodziców, a obecny stan prawny

kodeks pracy

kompendium wiedzy

Urlopy dla rodziców, a obecny stan prawny

Data publikacji: 16 maja 2017 r.

Urlopy zwłaszcza dla młodych rodziców są kwestią priorytetową. Warto w związku z tym przyjrzeć się bliżej obowiązującym regulacjom.

Osoba niepełnosprawna w pracy

bhp

kodeks pracy

kompendium wiedzy

Osoba niepełnosprawna w pracy

Data publikacji: 11 maja 2017 r.

Początkiem maja obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jak zatem wygląda praca osób niepełnosprawnych? Czy mają takie same prawa i obowiązki jak każdy pracownik?

Zmiany dla pracowników tymczasowych

kodeks pracy

zmiany prawa

kompendium wiedzy

Zmiany dla pracowników tymczasowych

Data publikacji: 9 maja 2017 r.

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązywać mają nowe regulacje w sprawie zatrudniania pracowników tymczasowych.

Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

bhp

ryzyko zawodowe

szkolenia bhp

kodeks pracy

kompendium wiedzy

Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Data publikacji: 5 maja 2017 r.

Jak powinno wyglądać szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?

Elastyczne formy zatrudniania pracowników

kodeks pracy

zmiany prawa

kompendium wiedzy

Elastyczne formy zatrudniania pracowników

Data publikacji: 4 maja 2017 r.

Co możemy rozumieć pod pojęciem elastycznych form zatrudniania? Co to jest flexicurity?