Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 30 Wrzesień 2016 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus
asd
  • Explant CMMS
  • BHP Budowlańca
  • Oferta Szkoleń Produktowych
  • Perfectum
  • Atest + PEN Złoty
  • Atest + PEN Zielony
  • Atest + PEN Czerwony
Konferencja INDEX - Kraków 6-7 października

Konferencja INDEX - Kraków 6-7 października

Data publikacji: 29 września 2016 r.

W dniach 6-7 października w Krakowie odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja INDEX – Bezpieczeństwo procesowe, wybuchowe i pożarowe w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, offshore i pokrewnych,

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym - cz.1

bhp

ryzyko zawodowe

wypadki przy pracy

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym - cz.1

Data publikacji: 28 września 2016 r.

Wózki jezdniowe jako urządzenia techniczne są maszynami specjalnymi, przeznaczonymi do zupełnie innych zadań niż pojazdy samochodowe.

Maszyna musi być wyposażona w instrukcję

bhp

ryzyko zawodowe

Maszyna musi być wyposażona w instrukcję

Data publikacji: 27 września 2016 r.

Istotnym wymogiem bezpieczeństwa jest, aby maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku była wyposażona w odpowiednią instrukcję.

Warto przeczytać także:
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Prezentacje do szkoleń BHP

Prezentacje do szkoleń BHP

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

bhp

ryzyko zawodowe

kompendium wiedzy

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Data publikacji: 26 września 2016 r.

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o przygotowaną przez projektanta informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

Wyniki kontroli pracy w handlu w święta

bhp

służba bhp

media

Wyniki kontroli pracy w handlu w święta

Data publikacji: 23 września 2016 r.

Podczas spotkania z dziennikarzami 21 września 2016 r. w Warszawie główny inspektor pracy Roman Giedrojć przedstawił wyniki kontroli przestrzegania zakazu pracy w placówkach handlowych w święta,

Uznanie dla programów prewencyjnych

bhp

media

Uznanie dla programów prewencyjnych

Data publikacji: 22 września 2016 r.

O programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, służących poprawie bezpieczeństwa pracy głównie w mikro i małych przedsiębiorstwach, mówił na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 20 września 2016 r.

Przemysł spożywczy – najpoważniejsze zagrożenia

bhp

ryzyko zawodowe

media

Przemysł spożywczy – najpoważniejsze zagrożenia

Data publikacji: 21 września 2016 r.

W przemyśle spożywczym są używane maszyny, urządzenia i narzędzia, z których eksploatacji wynika duża liczba poważnych zagrożeń dla pracowników.

Skutki demontażu ochrony zbiorowej

bhp

wypadki przy pracy

media

Skutki demontażu ochrony zbiorowej

Data publikacji: 20 września 2016 r.

W zakładzie produkującym kostkę brukową, bloczki i inne wyroby z betonu doszło do dwóch podobnych wypadków przy pracy. Śmiertelnemu wypadkowi uległ niespełna 40 letni pracownik zatrudniony w charakterze brakarza.

Wymagania dla miejsc pracy wewnątrz budynków i budowli

bhp

kompendium wiedzy

Wymagania dla miejsc pracy wewnątrz budynków i budowli

Data publikacji: 16 września 2016 r.

Przygotowanie terenu budowy, przygotowanie miejsc pracy w pomieszczeniach zamkniętych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjal¬ne na budowie

Organizacja procesu i stanowiska pracy

bhp

ryzyko zawodowe

szkolenia bhp

kompendium wiedzy

Organizacja procesu i stanowiska pracy

Data publikacji: 15 września 2016 r.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła¬dzie i w związku z tym obowiązany jest między innymi organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

bhp

ryzyko zawodowe

ochrona przeciwpożarowa

Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Data publikacji: 14 września 2016 r.

Eksploatacja musi być prowadzona na podstawie instrukcji eksploatacji, która powin¬na określać w szczególności: • zasady i warunki przyłączenia urządzeń do sieci,