Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 19 Sierpień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus
Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

bhp

wypadki przy pracy

kodeks pracy

zmiany prawa

Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

Data publikacji: 1 sierpnia 2012 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca br. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. Zmiany weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

bhp

pytania i odpowiedzi

służba bhp

Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

Data publikacji: 31 lipca 2012 r.

Każdy dokument można wydrukować w celu ręcznego wypełnienia, lub wypełnić i zapisać po wypełnieniu na swoim nośniku używając np. programu Adobe Acrobat Reader DC.

Warto przeczytać także:
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Czynniki biologiczne. Ocena ryzyka zawodowego

Czynniki biologiczne. Ocena ryzyka zawodowego

Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego

Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego

Pracodawca sam ustali poziom promieniowania optycznego

bhp

ryzyko zawodowe

zmiany prawa

Pracodawca sam ustali poziom promieniowania optycznego

Data publikacji: 30 lipca 2012 r.

Od kilku dni weszła w życie nowela rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne. Pisałem już o niej 12 lipca 2012 r.

Wniosek o zmianę rozporządzenia w sprawie służby BHP

służba bhp

zmiany prawa

Wniosek o zmianę rozporządzenia w sprawie służby BHP

Data publikacji: 28 lipca 2012 r.

Główny Inspektor Pracy wydał sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2011 r.

Propozycje zmian w rozporządzeniu o szkoleniach w BHP

bhp

szkolenia bhp

zmiany prawa

Propozycje zmian w rozporządzeniu o szkoleniach w BHP

Data publikacji: 28 lipca 2012 r.

27 kwietnia 2012 Rada Ochrony Pracy wydała stanowisko w sprawie edukacji i szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP

bhp

szkolenia bhp

Szkolenia okresowe BHP

Data publikacji: 24 lipca 2012 r.

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nowa stawka odszkodowania rolniczego

wypadki przy pracy

zmiany prawa

Nowa stawka odszkodowania rolniczego

Data publikacji: 15 lipca 2012 r.

Nowa stawka wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

Zmiana rozporządzenia - promieniowanie optyczne

bhp

zmiany prawa

Zmiana rozporządzenia - promieniowanie optyczne

Data publikacji: 12 lipca 2012 r.

Zmiana rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne!