Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus
Kiedy pierwsze szkolenie okresowe?

bhp

szkolenia bhp

pytania i odpowiedzi

Kiedy pierwsze szkolenie okresowe?

Data publikacji: 16 sierpnia 2012 r.

Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

Nowe druki dokumentacji chorobowej!

bhp

wypadki przy pracy

zmiany prawa

Nowe druki dokumentacji chorobowej!

Data publikacji: 10 sierpnia 2012 r.

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (poz. 663).

Warto przeczytać także:
Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Precyzyjny dobór masek

Precyzyjny dobór masek

Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne

Nowa karta wypadku

wypadki przy pracy

zmiany prawa

Nowa karta wypadku

Data publikacji: 10 sierpnia 2012 r.

Zmiana rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Pozytywne zmiany w kodeksie pracy.

bhp

kodeks pracy

zmiany prawa

Pozytywne zmiany w kodeksie pracy.

Data publikacji: 7 sierpnia 2012 r.

Projekt ministerstwa sprawiedliwości wprowadza brak obowiązku zgłoszenia przedsiębiorców do PIP i PIS!

Nowości w prawie unijnym

bhp

kodeks pracy

zmiany prawa

Nowości w prawie unijnym

Data publikacji: 6 sierpnia 2012 r.

W ubiegłym tygodniu ukazały się dwa nowe ważne akty prawne:

Nowe rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych

bhp

zmiany prawa

Nowe rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych

Data publikacji: 3 sierpnia 2012 r.

W Dz.U. z 3 sierpnia 2012 r. pozycja 890 ukazało się rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Poradnik

bhp

Poradnik

Data publikacji: 3 sierpnia 2012 r.

Zbiór aktów prawnych niezbędnych w codziennej pracy.

Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

bhp

wypadki przy pracy

kodeks pracy

zmiany prawa

Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

Data publikacji: 1 sierpnia 2012 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca br. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. Zmiany weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

bhp

pytania i odpowiedzi

służba bhp

Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

Data publikacji: 31 lipca 2012 r.

Każdy dokument można wydrukować w celu ręcznego wypełnienia, lub wypełnić i zapisać po wypełnieniu na swoim nośniku używając np. programu Adobe Acrobat Reader DC.

Pracodawca sam ustali poziom promieniowania optycznego

bhp

ryzyko zawodowe

zmiany prawa

Pracodawca sam ustali poziom promieniowania optycznego

Data publikacji: 30 lipca 2012 r.

Od kilku dni weszła w życie nowela rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne. Pisałem już o niej 12 lipca 2012 r.