Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych

Data publikacji: 9 października 2017 r.

W celu ograniczenia ryzyka wypadku w okresie jesiennym, piesi, poza noszeniem odblasków, powinni również przestrzegać następujących zasad: 

  • poruszać się poza terenem zabudowanym prawidłową, lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżający pojazd,
  • przechodzić przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje – w miejscu o dobrej widoczności,
  • upewnić się przed wejściem na jezdnię, że nic im nie zagraża i że nie będą stanowili zagrożenia dla innych użytkowników dróg, 
  • nie wbiegać raptownie na jezdnię,
  • nie przechodzić przez jezdnię w miejscu, gdzie są barierki, łańcuchy, płotki i siatki oddzielające jezdnię,
  • nie wychodzić na jezdnię zza stojącego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność,
  • nie przechodzić przez jezdnię na ukos.

Kierowcy natomiast powinni pamiętać o poruszaniu się z dozwoloną, dostosowaną do warunków na drodze prędkością, zachowaniu szczególnej ostrożności przy zjeżdżaniu na pobocze w porze wieczorowej i nocnej, zwalnianiu i zatrzymywaniu się przed przejściem dla pieszych, niewyprzedzaniu innych pojazdów na przejściach dla pieszych.

Choć mamy prawo oczekiwać od innych uczestników ruchu drogowego, że będą przestrzegali przepisów w ruchu drogowym, to niemal każdego dnia słyszymy o kierowcach poruszających się po drogach publicznych z nadmierną prędkością, pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, niesprawnymi pojazdami itd. Warto więc pamiętać o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu, szczególnie gdy zachowują się nieprawidłowo bądź ich cechy osobiste (np. wiek, niepełnosprawność) lub nietrzeźwość wskazują na możliwość zachowania zagrażającego bezpieczeństwu na drodze.

Nie bądźmy też obojętni na to co dzieje się wokół. Wielu tragediom można zapobiec reagując odpowiednio wcześnie!

Źródło: www.krus.gov.pl

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj