Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Bezpieczne prowadzenie robót murarskich i tynkarskich

Data publikacji: 4 lipca 2017 r.

Prace murarskie i tynkarskie można zaliczyć do szczególnie niebezpiecznych, a ze względu na wykonywanie ich na otwartej przestrzeni, także do prac uciążliwych.

Prace murarskie oraz tynkarskie mogą być wykonywane na poziomie różnym od poziomu podłoża, zarówno na wysokości, jak również w wykopach czy w wąskich przestrzeniach. Zakres wykonywanych prac oraz warunki ich wykonywania, wymagają tego, aby osoby trudniące się w tym fachu, znały na bieżąco obowiązujące przepisy bhp, zagrożenia oraz sposoby ochrony przed nimi.

Zasady ogólne:

• roboty murarskie i tynkarskie wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy prowadzić z pomostów roboczych,

• pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się co najmniej 0,5 m od górnej krawędzi muru,

• stanowisko pracy utrzymywać stale w czystości i porządku,

 • materiały niezbędne do pracy układać w sposób zapewniający pracownikom odpowiednią swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy,

• otwory w ścianach zewnętrznych budynku lub w stropach i inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą,

• pozostawione w czasie wykonywania prac w ścianach otwory, zwłaszcza otwory drzwiowe, balkonowe, szyby dźwigów powinny być zabezpieczone balustradą,

• jeżeli stanowisko pracy do wykonywania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

Zasady szczegółowe – murowanie na wysokości:

1. Pomost, z którego wykonywane są prace powinien być:

- zabezpieczony przed niekontrolowanym przesunięciem,

- wyposażony w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m (lub 1 przy rusztowaniach systemowych) oraz w krawężnik o wysokości 0,15 m i poręcz pośrednią,

- nieprzeciążony (informacje o dopuszczalnym obciążeniu, powinien umieścić pracodawca na pomoście),

2. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie barier lub innych ochron zbiorowych – pracownik powinien zastosować sprzęt indywidualny, chroniący go przed upadkiem z wysokości,

3. Szelki z osprzętem chroniące przed upadkiem należy odpowiednio przymocować. O miejscu i sposobie przymocowania decyduje przełożony,

4. Przed przystąpieniem do murowania ścian zewnętrznych na wysokości, należy wyznaczyć na dole strefę niebezpieczną i poinformować pracowników o możliwości upadku przedmiotów z wysokości,

5. Przy wykonywaniu prac murarskich w wykopach, murarz powinien mieć zapewnioną przestrzeń, między murem a skarpą minimum 0,7 m.

 

Przykłady szelek bezpieczeństwa

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj