Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 19 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

Data publikacji: 20 czerwca 2016 r.

Od 18 czerwca 2016 r. obowiązują nowe przepisy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Od tego dnia każdy pracodawca, który deleguje pracownika na terytorium RP ma obowiązek złożenia:

 1. Oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP - najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi,
 2. Zawiadomienia o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP  – nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany. 

W przypadku delegowania pracownika na terytorium RP trwającego w dniu wejścia w życie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP ma obowiązek złożenia oświadczenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Oświadczenie oraz zawiadomienie należy złożyć w języku polskim lub w języku angielskim w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej do Państwowej Inspekcji Pracy.

Ścieżka papierowa (listownie lub osobiście)

Pobierz i wypełnij druki w formacie word:

 1. Oświadczenie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP
   
 2. Zawiadomienie o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP
   

Pobierz i wypełnij druki w formacie pdf:

 1. Oświadczenie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP
   
 2. Zawiadomienie o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP
   

A następnie wyślij na podany poniżej adres lub złóż osobiście.

Dane adresowe:

Państwowa Inspekcja Pracy

Główny Inspektorat Pracy

ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

Polska

Ścieżka elektroniczna (bez wizyty w urzędzie i wysyłania listów)

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub profil zaufany to możesz pobrać i wypełnić formularz oświadczenia lub zawiadomienia w wersji word (umieszczony powyżej) i załączyć go do elektronicznego formularza pisma ogólnego, które znajduje się na portalu biznes.gov.pl

Instrukcję jak wysłać pismo ogólne do Państwowej Inspekcji Pracy znajdziesz tutaj

Wyślij pismo do urzędu

Formularzy tych nie trzeba drukować, podpisywać odręcznie ani skanować, gdyż wypełniony komputerowo druk oświadczenia lub zawiadomienia o zmianie danych zostanie uwierzytelniony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Uwaga! Formularze wysłane e-mailem nie będą uznawane za skutecznie wniesione.

Więcej informacji o tym jak załatwić te sprawy znajdziesz tutaj:

Więcej informacji nt. nowych przepisów dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług znajdziesz na stronie www.biznes.gov.pl

Źródło: www.pip.gov.pl

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj