Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kongres Edukacji Pozaformalnej 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014 r.

Kongres Edukacji Pozaformalnej odbywać się będzie w dniach 25 i 26 listopada 2014 r. w warszawskim Centrum Nauki „Kopernik”.

Pierwszy dzień jest dedykowany uczestnikom zakończonego projektu systemowego (poddziałanie 2.2.2) finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej i jest koordynowany bezpośrednio przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Natomiast drugi dzień Kongresu jest organizowany przez koalicję kilkunastu organizacji i firm związanych z edukacją dorosłych. Na ten dzień tj. 26 listopada organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych jako uczestników obrad lub jako Partnerów Kongresu prezentujących swe oferty. W tegorocznym Kongresie weźmie udział blisko 500 osób.

Cele Kongresu Edukacji Pozaformalnej 2014 - Zamanifestowanie ważnej roli przedsiębiorców współtworzących rynek usług edukacyjno-rozwojowych i doskonalenia zawodowego (szkoleń, kursów, konferencji) jako naturalnego i niezbędnego dopełnienia systemu szkolnictwa
- Integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego – partnerów społecznych, firm szkoleniowych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz władz państwowych i samorządowych
- Propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL).

Korzyści z uczestniczenia w Kongresie
- Zaznajomienie się z efektami projektu systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” oraz jego wpływem na rynek trenerski w Polsce,
- Możliwość uczestnictwa w mini warsztatach trenerskich prowadzonych przez trenerów biznesu będących ekspertami w danej tematyce (tzw. Master training),
- Możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ekspertów zagranicznych z zakresu blended-learning, potrzeb rozwojowych liderów i menadżerów na podstawie badań Instytutu Rozwoju Przywództwa i Zarządzania (ILM),
- Poznanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przekazywania wiedzy na szkoleniach,
- Poznanie najnowszych kierunków zmian w dziedzinie edukacji pozaformalnej
- Otwarta dyskusja nad możliwościami  finansowania kształcenia dorosłych z funduszy europejskich do roku 2020, z funduszu pracy oraz z tworzenia sektorowych funduszy parytarnych
- Nawiązanie cennych kontaktów z potencjalnymi partnerami i kontrahentami.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj