Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 18 Grudzień 2014 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Data publikacji: 22 października 2012 r.

Prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu BHP nie należy do zadań służby BHP, gdyż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia, jej pracownicy mają jedynie obowiązek współpracy z właściwymi komórkami

lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu takich szkoleń.

Pracownicy służby BHP mają obowiązek służyć radą i pomocą organizatorowi ww. szkoleń m.in. w zakresie ustalenia optymalnego programu szkoleń, uwzględnienia wszystkich zagrożeń zawodowych i specyfiki pracy zakładu. Nie można jednak wymagać od nich prowadzenia szkoleń okresowych, gdyż wykraczałoby to poza katalog obowiązków służby, a takie działanie musiałoby zostać zakwalifikowane jako naruszenie § 2 ust. 2 omawianego rozporządzenia.

Problematykę szkoleń reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rozporządzenie w sprawie szkoleń.

Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, szkolenia mogą być organizowane przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednostki te mogą również prowadzić szkolenia dla pracodawców, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Definicję jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową z zakresu BHP zawiera § 1a pkt 2 rozporządzenia w sprawie szkoleń. Obejmuje ona m.in. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP.

Zatem prowadzenia szkoleń z zakresu BHP może podjąć się zarówno osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osoba prawna, np. spółka osobowa lub kapitałowa.

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie szkoleń BHP jest spełnienie katalogu przesłanek natury organizacyjnej i praktycznej, który został sformułowany w § 5 rozporządzenia w sprawie szkoleń. Jednym z podstawowych warunków, które zostały w nim poruszone jest zapewnienie wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: