Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Data publikacji: 22 października 2012 r.

Prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu BHP nie należy do zadań służby BHP, gdyż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia, jej pracownicy mają jedynie obowiązek współpracy z właściwymi komórkami

Pracownicy służby BHP mają obowiązek służyć radą i pomocą organizatorowi ww. szkoleń m.in. w zakresie ustalenia optymalnego programu szkoleń, uwzględnienia wszystkich zagrożeń zawodowych i specyfiki pracy zakładu. Nie można jednak wymagać od nich prowadzenia szkoleń okresowych, gdyż wykraczałoby to poza katalog obowiązków służby, a takie działanie musiałoby zostać zakwalifikowane jako naruszenie § 2 ust. 2 omawianego rozporządzenia.

Problematykę szkoleń reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rozporządzenie w sprawie szkoleń.

Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, szkolenia mogą być organizowane przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednostki te mogą również prowadzić szkolenia dla pracodawców, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Definicję jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową z zakresu BHP zawiera § 1a pkt 2 rozporządzenia w sprawie szkoleń. Obejmuje ona m.in. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP.

Zatem prowadzenia szkoleń z zakresu BHP może podjąć się zarówno osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osoba prawna, np. spółka osobowa lub kapitałowa.

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie szkoleń BHP jest spełnienie katalogu przesłanek natury organizacyjnej i praktycznej, który został sformułowany w § 5 rozporządzenia w sprawie szkoleń. Jednym z podstawowych warunków, które zostały w nim poruszone jest zapewnienie wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj