Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 19 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Metody nauczania dorosłych cz. 1

Data publikacji: 10 lutego 2015 r.

Metoda (methodos — z greckiego droga, sposób postępowania) nauczania to systematyczny sposób pracy nauczyciela (wykładowcy) z uczniami (słuchaczami), zmierzający do tego, aby uczestnicy szkolenia zdobyli nowe wiadomości,

Metody nauczania to wypróbowany układ działań nauczycieli i uczniów realizowanych świadomie w celu spowodowania określonych zmian w osobowości uczniów (słuchaczy).

Instruktaż można prowadzić za pomocą różnych metod, dobierając je zależnie od określonych celów tak, aby zapewnić jak największą efektywność nauczania. Dobór metod nauczania w dużym stopniu ma wpływ na wyniki nauczania. Metoda odpowiada nam na pytania: Jak uczyć? Jak pracować? Jakie dobierać środki, aby osiągnąć w swojej działalności optymalne wyniki?

Metody dydaktyczne.

Każdy nauczyciel (wykładowca) wie, czego chce nauczyć i w tym celu stosuje świadomie różne metody i środki mające zapewnić mu uzyskanie zamierzonego efektu.

Najstarsze metody nauczania to metody oparte na słowie i obserwacji.

Obecnie dokonano następującej klasyfikacji metod:

> metody oparte na słowie:

 • wykład,
 • opowiadanie,
 • pogadanka,
 • opis,
 • dyskusja,
 • praca z książką,

> metody oparte na obserwacji i pomiarze:

 • pokaz,
 • pomiar,

> metody oparte na praktycznej działalności osób uczących się:

 • laboratoryjna,
 • zajęć praktycznych,
 • instruktaż,

> metody aktywizujące:

 • burza mózgów,
 • sytuacyjna,
 • inscenizacja,
 • problemowa.

Metody spełniają następujące funkcje:

 • służą zapoznaniu uczniów z nowym materiałem,
 • zapewniają utrwalenie zdobytej wiedzy,
 • umożliwiają kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy.

Kryteria doboru metod dydaktycznych uzależnione są od kilku czynników, z których najważniejszymi są:

 • cel i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • treści nauczania, właściwie dobrane do wieku i poziomu intelektualnego słuchaczy,
 • organizacja procesu dydaktycznego,
 • środki dydaktyczne.

W całej historii kształcenia i wychowania nieustannie poszukujemy najlepszych i najbardziej efektywnych metod nauczania. Na początku było to nauczanie naturalne oparte na naśladownictwie i obserwacji ludzi starszych (doświadczonych). Przez następne etapy, takie jak metody słowne, dialogowe, dotarliśmy do obecnych czasów.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj