Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Czynniki biologiczne. Ocena ryzyka zawodowego

Data publikacji: 2 grudnia 2015 r.

Ocena ryzyka zawodowego

Przy ocenie ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne postępuje się podobnie, jak przy ocenie innych zagrożeń.

Krok pierwszy

Pierwszym krokiem przy ocenie ryzyka zawodowego w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne jest charakterystyka stanowiska zawierająca następujące elementy:

— procesy pracy,

— typowe czynności w ramach procesu pracy,

— czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy,

— miejsce występowania czynników biologicznych na stanowisku pracy,

— dostępne ogólne informacje dotyczące narażenia.

Krok drugi

Drugim krokiem jest identyfikacja i charakterystyka zagrożeń, gdzie należy określić:

— rodzaj szkodliwego czynnika biologicznego,

— źródło zagrożenia (np. człowiek, zwierzęta, gleba itp.),

— grupę zagrożenia,

— czas trwania narażenia,

— potencjalne działanie,

— drogi przenoszenia,

— objawy zakażenia (tylko w przypadku, gdy objawy jednoznacznie wskazują jednostkę chorobową),

— możliwe skutki zakażenia,

— skuteczność metod profilaktycznych i leczenia,

— ilość zachorowań w zakładzie.

Krok trzeci

Kolejnym krokiem jest szacowanie ryzyka:

— prawdopodobieństwa zakażenia,

— skutków zakażenia (choroby, ewentualne działania alergizujące i/lub wywołujące zatrucie),

— ekspozycji na zakażenie.

Krok czwarty

W kroku czwartym wartościuje się ryzyko i określa się, czy jest ono dopuszczalne.

Krok piąty

Po ocenie ryzyka należy wybrać działania ograniczające lub eliminujące ryzyko.

 

Środki ochronne stosowane przy narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne

Przy pracach narażających na szkodliwe czynniki biologiczne zasady postępowania i środki ochrony zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716, z późn. zm.).

Ogólne środki ochronne:

— środki konstrukcyjne i techniczne – łatwe do czyszczenia powierzchnie podłóg i sprzętu, redukcja i ochrona przed aerozolami i oparami,

— środki organizacyjne – monitoring oraz procedury postępowania odpowiednie do występujących czynników biologicznych,

— higieniczne:

– pomieszczenia higienicznosanitarne (łazienki i przebieralnie),

– pomieszczenia socjalne,

– mycie rąk,

– zakaz spożywania posiłków i palenia papierosów w miejscu pracy,

– regularne mycie (odkażanie) stanowiska,

– szkolenia itp.,

— środki ochrony indywidualnej – w zależności od rodzaju czynnika zgodnie z oceną ryzyka,

— profilaktyka z zakresu medycyny pracy – badania profilaktyczne, szczepienia ochronne.

 

Specjalne środki ochronne

Specjalne środki ochronne dla czynności przy narażeniu na czynniki biologiczne częściowo dla 2 oraz 3 i 4 grupy zagrożenia, wybrane odpowiednio dla grupy zagrożenia na podstawie wymagań podanych w załącznikach rozporządzenia, to środki hermetyczności i stopnie hermetyczności.

 

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego przy narażeniu na czynniki biologiczne

 Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego przy narażeniu na czynniki biologiczne powinna zawierać:

— wykaz pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne,

— charakterystykę czynnika biologicznego:

– rodzaj,

– grupę zagrożenia,

– źródło zagrożenia,

– sposób kontaktu,

– drogę przenoszenia,

– objawy,

– skutki zagrożenia,

– potencjalne działanie (drobnoustroje produkują toksyny, mogą powodować alergię),

– czy są dostępne skuteczne szczepienia ochronne,

– czy należy przechowywać dokumentację przez okres dłuższy niż 10 lat,

— ekspozycję na zagrożenie,

— prawdopodobieństwo zakażenia (rejestr chorób),

— działania profilaktyczne.

Przykładowa ocena ryzyka zawodowego z czynnikami biologicznymi

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA NA ODDZIALE SZPITALNYM

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj