Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 19 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Sprawozdanie roczne EU-OSHA za 2015 r.

Data publikacji: 14 czerwca 2016 r.

Dostosowywanie się do zmian oraz zagrożeń i wyzwań, jakie przynoszą zmiany. Obfitujący w osiągnięcia i wyzwania rok 2015 był kolejnym pełnym wydarzeń rokiem dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

W sprawozdaniu rocznym za 2015 r. zwrócono uwagę na najistotniejsze wydarzenia, do jakich doszło w tym roku, w ramach których podejmowano działania w celu przewidywania zmian w świecie pracy i dostosowywania się do tych zmian oraz radzenia sobie z zagrożeniami i wyzwaniami, jakie przynoszą zmiany. W 2015 r. zakończyła się również kampania EU-OSHA „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” realizowana w ramach kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy.

„Miejsca pracy stają się coraz bardziej konkurencyjne, a technologie szybko się rozwijają. Dlatego też ważne jest, abyśmy potrafili przystosować się do tych zmian oraz współpracować na rzecz osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.”

Dyrektor EU-OSHA, Christa Sedlatschek, podkreśliła, że zmiany były tematem przewodnim 2015 roku: „Coraz częściej praca odbywa się poza tradycyjnymi miejscami pracy, miejsca pracy stają się coraz bardziej konkurencyjne, a technologie szybko się rozwijają. A wraz ze zmianami demograficznymi następuje również starzenie się siły roboczej w Europie. Dlatego też ważne jest, abyśmy potrafili przystosować się do tych zmian oraz współpracować na rzecz osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. W tym duchu w 2015 r. EU-OSHA opublikowała eksperckie artykuły przeglądowe dotyczące trzech nowych i pojawiających się zagrożeń oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy: crowdsourcingu, środków zwiększających wydajność oraz robotyki”.

Rok 2015 był istotny dla jednego z głównych projektów EU-OSHA, tj. europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). Rezultaty badania ESENER-2 wskazują, że wśród zagrożeń najpowszechniej występujących w europejskich miejscach pracy należy wymienić zagrożenia psychospołeczne (np. 58% miejsc pracy w UE wskazało kłopotliwych klientów jako jeden z czynników ryzyka) oraz zagrożenia związane z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (np. 56% miejsc pracy zgłosiło, że pracownicy wykonują pracę w męczących lub powodujących ból pozycjach). W badaniu ESENER-2 zwrócono również uwagę na znaczenie oceny ryzyka w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami. Nowy interaktywny internetowy pulpit nawigacyjny poświęcony badaniu opracowany przez EU-OSHA zapewnia obecnie możliwość uzyskania łatwego dostępu do wyników badania.

We wrześniu najistotniejsze ustalenia ważnego projektu pilotażowego EU-OSHA poświęconego pracownikom w starszym wieku pt. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” zostały przedstawione decydentom, specjalistom ds. BHP i przedstawicielom partnerów społecznych w Brukseli. Sesje dyskusyjne zorganizowane w trakcie konferencji koncentrowały się na kwestiach związanych ze starzeniem się, relacją między BHP i płcią oraz systemami rehabilitacji i powrotu do pracy.

Wyniki oceny opracowanego przez EU-OSHA projektu interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA)  wykazały, że zainteresowane strony są bardzo zadowolone z postępów w realizacji projektu. Do końca 2015 r. łączna liczba narzędzi OiRA wyniosła 86, przy czym kolejne 30 narzędzi było w przygotowaniu. Uruchomiono również nowy interfejs użytkownika, OiRA 2.0, aby zwiększyć komfort użytkowników. Kończąc rok pozytywnym akcentem, w listopadzie projekt OiRA otrzymał Certyfikat Najlepszych Praktyk przyznawany w ramach systemu Europejskich Nagród Sektora Publicznego.

W listopadzie w Bilbao zorganizowano szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wieńczący kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Stres w pracy? Nie, dziękuję!”  poświęcony pamięci dr Eusebio Riala Gonzáleza (1966–2014). W szczycie wzięło udział m.in. ponad 300 specjalistów ds. BHP, doradców ds. polityki i decydentów.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj