Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Szef inspekcji rozmawiał ze związkowcami

Data publikacji: 22 lutego 2016 r.

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć spotkał się 18 lutego 2016 r. w siedzibie GIP z członkami prezydiów związków zawodowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy:

Związku Zawodowego Pracowników PIP, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy PIP i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność 80” w PIP.

Szef inspekcji podkreślił, że wszyscy pracownicy budują autorytet urzędu. Praca w nim ma być źródłem satysfakcji, a inspektor pracy powinien budzić szacunek wśród pracodawców.

Inspektor musi czuć wsparcie ze strony urzędu, być przeświadczony, że w trudnych sytuacjach nie pozostanie sam i może liczyć na wszechstronną pomoc w związku z realizowaniem zadań państwowego organu nadzoru i kontroli warunków pracy.

Roman Giedrojć stwierdził, że stawia na skuteczność, samodzielność i specjalizację inspektora pracy. Opowiedział się za przyznaniem inspektorom uprawnienia do nakazowego regulowania nawiązania stosunku pracy w miejsce nieuprawnionej umowy cywilnoprawnej.

Zadeklarował pełną współpracę ze związkami zawodowymi działającymi w urzędzie oraz szybką reakcję na zgłaszane przez nie sygnały i problemy. Zapowiedział powołanie pełnomocnika do spraw współpracy ze związkami.

Główny inspektor pracy poruszył także problem wieloletniego braku podwyżek wynagrodzeń pracowników urzędu przy zwiększanym z roku na rok zakresie zadań powierzanych PIP. Zapewnił o prowadzeniu intensywnych zabiegów o zwiększenie budżetu i wzrost wynagrodzeń.

W trakcie spotkania mówiono również o wybranych problemach w codziennej pracy inspektora w kontekście zwiększenia skuteczności jego działań, a także o formule działalności prewencyjno-promocyjnej PIP.

Po dyskusji Roman Giedrojć odpowiadał na pytania przedstawicieli związków zawodowych.

W spotkaniu wzięła udział dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla.

Źródło: www.pip.gov.pl

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj