Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego

Data publikacji: 27 marca 2013 r.

Czy szkolenie w formie samokształcenia kierowanego może być nieważne? Temat szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy był, jest i będzie często poruszanym przy różnego rodzaju okazjach.

Zwłaszcza, że często we wnioskach po auditach, kontrolach, przeglądach itp. pojawiają się stwierdzenia typu:

  • brak szkoleń
  • niewłaściwie prowadzone szkolenia lub instruktaże
  • zakres szkolenia nie odpowiada zakresowi prac wykonywanych przez pracownika

Według różnych źródeł, od 50% do 75% wypadków przy pracy tłumaczone jest winą pracownika. Nie mogę napisać inaczej, tylko „tłumaczone”, bo uważam, że w większości przypadków zaznaczenie odpowiedniego kwadracika w protokole ustalania okoliczności i przyczyn wypadu przy pracy, zależy od subiektywnej oceny zespołu powypadkowego lub wpływu, a nawet odgórnej decyzji pracodawcy.

Nie bronię tu pracowników, bo oni bardzo często są „sprawcami” zdarzeń wypadkowych. Tylko, dlaczego? Nie wiedzieli, że coś im grozi? Nie wiedzieli, że podczas wykonywania określonej czynności występują charakterystyczne dla tego typu pracy zagrożenia? Nie wiedzieli jak prawidłowo wykonać daną czynność? Nie wiedzieli, jakiego narzędzia użyć? Takich pytań można stawiać wiele, ale czy wynikają one z pytającej natury autora? Na powyższe pytania większość pracowników odpowie – Tak nie wiedziałem! No co ty pracowniku?! Chyba żartujesz?! Zaraz sięgnę po Twoją teczkę osobową! Okazuje się, że „nieświadomy pracownik” nie powinien być taki nieświadomy jak próbuje mnie przekonać. Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy, pierwsze szkolenie okresowe i kolejne szkolenia okresowe, wszystkie odbyły się, bo są na to dokumenty w postaci kart szkolenia i zaświadczeń o ukończeniu tych szkoleń. A może te szkolenia takie były, że pracownik nic z nich nie wyniósł? A może tylko pracodawca „kupił” zaświadczenia?

Niewiedza pracownika, praca niezgodnie z przepisami i zasadami bhp często wynika również z winy osób kierujących pracownikami. To „oni” odpowiadają za organizację pracy, nadzorowanie i przede wszystkim wymaganie od pracownika przestrzegania przepisów i zasad bhp. Okazuje się, że często osoby kierujące „tolerują” błędy i łamanie zasad bezpiecznej pracy przez podległych im pracowników. „Przymykanie oka” kończy się wcześniej, czy później tragedią ludzką.

Przyczyną tego typu postępowania jest „oczywiście”, tak ostatnio modny „kryzys” – takie twierdzenie często się pojawia. Pracodawcy ograniczają zatrudnienie, a pozostali pracownicy musza wykonać dotychczasową pracę. To, co robiło trzech, musi zrobić jeden. Ogranicza się wydatki na inwestycje związane z bezpieczeństwem i higiena pracy, bo to kosztuje. Ogranicza się wydatki na szkolenia. Słowo „kryzys” stało się świetnym rozgrzeszeniem dla wielu pracodawców. Ale czy tak jest?

Pamiętać należy, że pracownik ma prawo odmówić wykonania pracy (Art. 210. Kp.) w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w powyższych przypadkach, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Gdyby pracownicy korzystali z tego prawa byłoby bezpieczniej. Zaraz pewnie pojawią się głosy, że chyba żartuję. Do słownika pracodawców na stałe weszło stwierdzenie: „Nie to nie, na twoje miejsce jest dziesięciu innych. Bierz się do roboty albo …”

Ale czy aby pracownicy są świadomi tego prawa? Czy ktoś im to powiedział? Kiedy miał powiedzieć? Na szkoleniu? Na jakim szkoleniu?!

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj