Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Wymagania BHP przy wybranych rodzajach maszyn

Data publikacji: 28 września 2017 r.

Bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień zarówno dla producentów maszyn, jak samych użytkowników.

Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące niektórych rodzajów maszyn określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228, z późn. zm.).

Niektóre wymagania bhp są specyficzne dla określonych grup maszyn. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze postulaty bezpieczeństwa i higieny pracy przy wybranych grupach maszyn.

Wymagania bhp przy maszynach trzymanych w ręku lub prowadzonych ręcznie maszynach przenośnych

W przypadku maszyn przenośnych trzymanych w ręku lub prowadzonych ręcznie powinny być spełnione następujące zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

  1. w zależności od rodzaju maszyny, powinna ona mieć odpowiedniej wielkości powierzchnię podpierającą i posiadać odpowiednią liczbę uchwytów i wsporników o odpowiednich wymiarach rozmieszczonych tak, aby zapewniały jej stateczność, w przewidzianych przez producenta warunkach użytkowania maszyny;
  2. jeżeli maszyna wyposażona jest w uchwyty, których nie można zwolnić, zachowując jednocześnie całkowite bezpieczeństwo, powinna ona być wyposażona w ręczne urządzenia sterujące uruchamianiem i zatrzymywaniem, rozmieszczone w sposób umożliwiający operatorowi posługiwanie się nimi bez zwalniania uchwytów;
  3. maszyna powinna być zaprojektowana, wykonana lub wyposażona tak, aby wyeliminować ryzyko przypadkowego uruchomienia lub kontynuowania działania po zwolnieniu uchwytów przez operatora; jeżeli spełnienie tego wymagania nie jest technicznie możliwe, należy stosować równorzędne środki zabezpieczające.

Sama konstrukcja maszyny także powinna w koniecznych przypadkach spełniać wymogi pozwalające na:

  • wzrokową kontrolę strefy niebezpiecznej,
  • kontrolę kontaktu narzędzi z obrabianym materiałem.

Uchwyty maszyn przenośnych muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby łatwe było uruchamianie i zatrzymywanie maszyny.

Informacje dotyczące drgań przenoszonych przez maszynę powinny być zawarte w instrukcji dołączonej do maszyny trzymanej w ręku lub prowadzonej ręcznej.

Informacje te dotyczą:

– całkowitej wartości drgań działających na kończyny górne operatora, jeżeli wartość ta określona na podstawie odpowiedniej metody badania przekroczy 2,5 m/s2, w przypadku gdy wartość ta nie przekroczy 2,5 m/s2, należy zamieścić tę informację w instrukcji;

– niepewności pomiaru.

Wartości te muszą być albo zmierzone dla danej maszyny, albo ustalone na podstawie pomiarów wykonanych dla technicznie porównywalnej maszyny.

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj