Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Wypadkowość w górnictwie

Data publikacji: 5 lipca 2017 r.

Praca w górnictwie jest ciężką fizyczną pracą, w której każdego roku odnotowuje się ciężkie i śmiertelne wypadki przy pracy. W artykule przedstawiono kształtowanie się wypadkowości w polskim górnictwie w roku ubiegłym.

W 2016 r. w górnictwie miały miejsce 2 074 wypadki ogółem, w tym 27 wypadków śmiertelnych i 9 wypadków ciężkich. Odnotowano 433 wypadki z udziałem pracowników - podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, tj. o 6,1% mniej niż w 2015 r. W kopalniach węgla kamiennego miało miejsce 326 wypadków z udziałem pracowników podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, o 18 wypadków mniej w porównaniu do 2015 r. (tj. o 5,2%).

W ciągu ostatnich lat w polskim górnictwie obserwuje się spadkowy trend liczby wypadków ogółem. W 2016 r. odnotowano 2 074 wypadki, o 84 (tj. 3,9%) mniej w porównaniu do 2015 r. i aż o 735 (tj. 26,2%) mniej niż w roku 2012. Wypadkowość ogółem w kopalniach węgla kamiennego w 2016 r. zmniejszyła się o 7,6% w porównaniu  z 2015 r. (spadek z 1 695 do 1 566 wypadków) i o 28,7% w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to odnotowano 2 196 wypadków.

Wypadkowość w górnictwie w latach 2012-2016

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj