Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 1 Listopad 2014 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

ADR na plastikowej karcie od 1 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 27 listopada 2012 r.

Tylko do 31 grudnia 2012 r. wydawane będą zaświadczenia ADR (zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne) na drukach papierowych.

Od 1 stycznia 2013 r. zaświadczenie ADR  zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1297)  będzie  dokumentem  z  tworzywa sztucznego, wyposażonym w kilka rodzajów zabezpieczeń przed fałszowaniem. Oprócz danych osobowych i zakresu uprawnień, w dokumencie zamieszczona będzie również fotografia posiadacza oraz wzór podpisu. Podwyższona zostaje do 50 zł opłata za wydanie zaświadczenia. Otrzymanie zaświadczenia  poza przeszkoleniem i zdaniem egzaminu będzie wymagało dodatkowo wypełnienia wniosku na odpowiednim formularzu zawierającym wzór podpisu oraz dołączenia fotografii.

Po 1 stycznia 2013 r. osoby posiadające „stare”’ zaświadczenie ADR, poszerzając zakres uprawnień lub przedłużający okres ważności dokumentu otrzymają zaświadczenia według nowego wzoru. Wtórnik, wydawany np. po zniszczeniu dokumentu będzie również wydawany na takim samym blankiecie jak nowy dokument.

Zmiana zaświadczenia podyktowana była koniecznością wdrożenia wzoru dokumentu zgodnego z przepisami umowy ADR 2011.

Chcesz poznać wszystkie zmiany w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne?

 

Autor: Andrzej Wyskiel

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj