Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Zwiększenie bezp. dzieci, młodzieży podczas wypoczynku

Data publikacji: 15 lipca 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kursów na kierowników i wychowawców tego wypoczynku są przedmiotem projektu noweli ustawy o systemie oświaty i ustawy o KRS.

Obecnie kwestie te określono w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (przepis dotyczący spełnienia warunku o niekaralności kierownika i wychowawcy wypoczynku zawarty jest w ustawie o systemie oświaty). Po zmianie rozporządzenia zaczęła funkcjonować ogólnodostępna, elektroniczna baza wypoczynku, która zawiera podstawowe informacje o zgłoszonym do kuratora oświaty wypoczynku, np. potwierdzenie kuratora o prawidłowo zaplanowanym wypoczynku, dane organizatora, liczbę uczestników oraz termin i lokalizację wypoczynku.

Od momentu wprowadzenia tych zmian do kuratorów i MEN zaczęły napływać informacje o elementach utrudniających prawidłową organizację wypoczynku i nadzór nad nim oraz wnioski dotyczące usprawnienia bazy wypoczynku. Proces rozwiązywania zgłoszonych problemów rozpoczął się od przeprowadzonej w styczniu 2015 r. zmiany rozporządzenia (dotyczyła ona sposobu organizacji kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku). Kolejny krok to nowelizacja przepisów ustawowych.

Celem proponowanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wzmocnienie nadzoru nad nim, zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej jego uczestnikom oraz dostęp do szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku, w szczególności rodziców.

 

Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj