Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczy każdego pracodawcy i pracownika, ale nie tylko ich. Warto poznać bliżej zasady i przepisy związane z BHP.

Instrukcje obsługi maszyn

Instrukcje obsługi maszyn

Data publikacji: 19 września 2017 r.

Instrukcja obsługi maszyny powinna zawierać informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu, a także wszelkie inne informacje dotyczące bezpieczeństwa maszyny.

Sejm uchwalił nowelę ustawy Prawo o ruchu drogowym

Sejm uchwalił nowelę ustawy Prawo o ruchu drogowym

Data publikacji: 16 września 2017 r.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zakładająca przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji pojazdów, została uchwalona w piątek przez Sejm.

Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa

Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa

Data publikacji: 11 września 2017 r.

Dlaczego właściwie warto zadbać o kulturę bezpieczeństwa w zakresie stosowania, usuwania, przewozu i magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów?

Wzrost ofiar wypadków śmiertelnych przy pracy

Wzrost ofiar wypadków śmiertelnych przy pracy

Data publikacji: 9 września 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny udostępnił raport dotyczący wypadków w pierwszym półroczu 2017 roku. Niestety w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby osób, które uległy wypadkom śmiertelnym.

Pyły w środowisku pracy

Pyły w środowisku pracy

Data publikacji: 7 września 2017 r.

Pyły stanowią jeden z głównych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Czynnik ten może niekorzystnie wpływać na organizm człowieka.

Nowe przepisy BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Nowe przepisy BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Data publikacji: 6 września 2017 r.

5 września ogłoszono w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 1692).

Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Data publikacji: 5 września 2017 r.

Od połowy tego roku w składzie zastępu ratowników górniczych musi znaleźć się też ratownik z umiejętnością udzielania tzw. kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Bezpieczny powrót do szkoły

Bezpieczny powrót do szkoły

Data publikacji: 2 września 2017 r.

Początek roku szkolnego zarówno dla rodziców, jak dzieci oznacza zmiany, którym często towarzyszą obawy przed zadaniami wynikającymi z nowej organizacji dnia. Przy tym nie zapominajmy o bezpieczeństwie naszych dzieci.

Nieprawidłowości przy zatrudnianiu w latach 2007-2017

Nieprawidłowości przy zatrudnianiu w latach 2007-2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017 r.

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową ujawniła co czwarta kontrola w latach 2007-2017 – poinformował w tym tygodniu PIP.

Personel medyczny często świadczy pracę bez odpoczynku

Personel medyczny często świadczy pracę bez odpoczynku

Data publikacji: 30 sierpnia 2017 r.

W ok. 23 proc. skontrolowanych w 2015 r. placówkach pracodawcy nie zapewnili m.in. lekarzom, pielęgniarkom i diagnostom laboratoryjnym odpoczynku dobowego, a w 11 proc. tygodniowego - wynika z kontroli PIP.