Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczy każdego pracodawcy i pracownika, ale nie tylko ich. Warto poznać bliżej zasady i przepisy związane z BHP.

Uwaga na rakotwórcze i mutagenne środowiska pracy

Uwaga na rakotwórcze i mutagenne środowiska pracy

Data publikacji: 30 sierpnia 2017 r.

Pracodawcy, zatrudniający pracowników w potencjalnie rakotwórczych i mutagennych warunkach środowiskowych, muszą zapewnić im specjalną ochronę.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców

Data publikacji: 28 sierpnia 2017 r.

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców i nieprzestrzeganie zasad BHP - to główne nieprawidłowości, jakie wykryła Państwowa Inspekcja Pracy, kontrolując budowę Galerii Północnej w Warszawie.

Budowa i instalowanie dźwigów

Budowa i instalowanie dźwigów

Data publikacji: 22 sierpnia 2017 r.

23 stycznia 2017 r. została opublikowana w polskiej wersji językowej norma PN-EN 81-20:2014-10.

Promieniowanie optyczne. Ocena ryzyka zawodowego

Promieniowanie optyczne. Ocena ryzyka zawodowego

Data publikacji: 18 sierpnia 2017 r.

Obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie poziomu ekspozycji przy uwzględnieniu wszystkich czynności związanych z eksploatacją źródła promieniowania w miejscu pracy.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Data publikacji: 16 sierpnia 2017 r.

Która grupa pracownicza ma obowiązek wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne? Czy obecnie pracodawcy w dalszym ciągu wymagają posiadania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Młodociani, wakacyjni pracownicy

Młodociani, wakacyjni pracownicy

Data publikacji: 15 sierpnia 2017 r.

Okres wakacyjny to nie tylko czas odpoczynku dla osób nieletnich. Młodociani mogą pracować także w wakacje.

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

Data publikacji: 13 sierpnia 2017 r.

W ubiegłym roku wyodrębnione zostały dwie nowe miary odziaływania pola elektromagnetycznego – limity IPN i GPO.

Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

Instruktaż stanowiskowy pracowników adm.-biurowych

Data publikacji: 10 sierpnia 2017 r.

W artykule przedstawiamy wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych.

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym (komunikat)

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym (komunikat)

Data publikacji: 5 sierpnia 2017 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podało do wiadomości komunikat o zmianach w ustawie o dozorze technicznym.

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 1)

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 1)

Data publikacji: 1 sierpnia 2017 r.

Występowanie pól elektromagnetycznych jest zjawiskiem powszechnym, gdyż pola powstają wszędzie tam, gdzie korzysta się z energii elektrycznej.