Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczy każdego pracodawcy i pracownika, ale nie tylko ich. Warto poznać bliżej zasady i przepisy związane z BHP.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Data publikacji: 17 stycznia 2013 r.

Ocena ryzyka zawodowego odgrywa decydującą rolę w procesie nadzoru nad stanowiskami pracy, dostarczając niezbędnych informacji do planowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy i zapewnienia bezpieczeństwa

Praca biurowa szkodzi!

Praca biurowa szkodzi!

Data publikacji: 9 stycznia 2013 r.

Zagrożenia w pracy biurowej były tematem ostatniej informacji Państwowej Inspekcji Pracy.

Definicja BHP

Definicja BHP

Data publikacji: 18 grudnia 2012 r.

Co to jest BHP? Jaka jest definicja BHP?

Instalacja telekomunikacyjna - nowe warunki techniczne

Instalacja telekomunikacyjna - nowe warunki techniczne

Data publikacji: 26 listopada 2012 r.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadzone zostały zmiany wynikające z Dziennika Ustaw

Podstawowe zasady resuscytacji dziecka i niemowlęcia

Podstawowe zasady resuscytacji dziecka i niemowlęcia

Data publikacji: 15 listopada 2012 r.

W krótkim tekście poniżej przedstawiamy podstawowe zasady resuscytacji dziecka i niemowlęcia. W przypadku resuscytacji za dziecko uważa się osobę od 1 roku życia do okresu pokwitania.

Szkolenia bhp i badania profilaktyczne zleceniobiorcy

Szkolenia bhp i badania profilaktyczne zleceniobiorcy

Data publikacji: 9 listopada 2012 r.

Czy pracodawca zatrudniający osoby fizyczne niebędące jego pracownikami na podstawie umów zlecenia ma obowiązek kierować je na wstępne badania profilaktyczne oraz na szkolenia z zakresu bhp?

Więcej obowiązków bhp przy pracy na dwóch stanowiskach

Więcej obowiązków bhp przy pracy na dwóch stanowiskach

Data publikacji: 5 listopada 2012 r.

Coraz częściej spotyka się praktykę powierzania jednemu pracownikowi pracy na dwóch (lub nawet więcej) stanowiskach jednocześnie. Taka kumulacja stanowisk może nastąpić w ramach jednego etatu.

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Data publikacji: 22 października 2012 r.

Prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu BHP nie należy do zadań służby BHP, gdyż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia, jej pracownicy mają jedynie obowiązek współpracy z właściwymi komórkami

BHP przy laptopach

BHP przy laptopach

Data publikacji: 6 października 2012 r.

Znane jest pismo Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy z 23 lutego 2011 r. w sprawie laptopów.

Prawo pracy, BHP - Poradnik

Prawo pracy, BHP - Poradnik

Data publikacji: 3 października 2012 r.

Poradnik zawierający podstawowe informacje z zakresu prawa pracy (rozdziały 1-14), bezpieczeństwa i higieny pracy (rozdziały 15-27) oraz systemu ochrony pracy (rozdziały 28 i 29)