Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczy każdego pracodawcy i pracownika, ale nie tylko ich. Warto poznać bliżej zasady i przepisy związane z BHP.

Pozytywne zmiany w kodeksie pracy.

Pozytywne zmiany w kodeksie pracy.

Data publikacji: 7 sierpnia 2012 r.

Projekt ministerstwa sprawiedliwości wprowadza brak obowiązku zgłoszenia przedsiębiorców do PIP i PIS!

Nowości w prawie unijnym

Nowości w prawie unijnym

Data publikacji: 6 sierpnia 2012 r.

W ubiegłym tygodniu ukazały się dwa nowe ważne akty prawne:

Nowe rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych

Nowe rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych

Data publikacji: 3 sierpnia 2012 r.

W Dz.U. z 3 sierpnia 2012 r. pozycja 890 ukazało się rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Poradnik

Poradnik

Data publikacji: 3 sierpnia 2012 r.

Zbiór aktów prawnych niezbędnych w codziennej pracy.

Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych

Data publikacji: 1 sierpnia 2012 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca br. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. Zmiany weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

Data publikacji: 31 lipca 2012 r.

Każdy dokument można wydrukować w celu ręcznego wypełnienia, lub wypełnić i zapisać po wypełnieniu na swoim nośniku używając np. programu Adobe Acrobat Reader DC.

Pracodawca sam ustali poziom promieniowania optycznego

Pracodawca sam ustali poziom promieniowania optycznego

Data publikacji: 30 lipca 2012 r.

Od kilku dni weszła w życie nowela rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne. Pisałem już o niej 12 lipca 2012 r.

Propozycje zmian w rozporządzeniu o szkoleniach w BHP

Propozycje zmian w rozporządzeniu o szkoleniach w BHP

Data publikacji: 28 lipca 2012 r.

27 kwietnia 2012 Rada Ochrony Pracy wydała stanowisko w sprawie edukacji i szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP

Data publikacji: 24 lipca 2012 r.

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zmiana rozporządzenia - promieniowanie optyczne

Zmiana rozporządzenia - promieniowanie optyczne

Data publikacji: 12 lipca 2012 r.

Zmiana rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne!