Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: kodeks pracy

Dział zajmujący się prawem pracy. Znajdziesz tu komentarze, opinie i artykuły na tematy interesujące pracodawców i pracowników.

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Data publikacji: 10 grudnia 2012 r.

Osobami niepełnosprawnymi wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Badania lekarskie profilaktyczne a czas wolny

Badania lekarskie profilaktyczne a czas wolny

Data publikacji: 4 grudnia 2012 r.

Pracownik zatrudniony na drugiej zmianie wobec braku innych możliwości przeprowadził badania okresowe w czasie wolnym od pracy. Czy okres tych badań należy zaliczyć do czasu pracy?

Przeniesienie do innej pracy

Przeniesienie do innej pracy

Data publikacji: 23 listopada 2012 r.

Obowiązek pracodawcy dotyczący przeniesienia pracownika do innej pracy nienarażającej na działanie czynnika, który wywołał objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej może zaistnieć na każdym etapie choroby.

Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy?

Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy?

Data publikacji: 22 listopada 2012 r.

Staranne i sumienne wykonywanie pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Za bezzasadną odmowę jej świadczenia pracodawca może zastosować nawet dyscyplinarne zwolnienie.

Więcej obowiązków bhp przy pracy na dwóch stanowiskach

Więcej obowiązków bhp przy pracy na dwóch stanowiskach

Data publikacji: 5 listopada 2012 r.

Coraz częściej spotyka się praktykę powierzania jednemu pracownikowi pracy na dwóch (lub nawet więcej) stanowiskach jednocześnie. Taka kumulacja stanowisk może nastąpić w ramach jednego etatu.

BHP przy laptopach

BHP przy laptopach

Data publikacji: 6 października 2012 r.

Znane jest pismo Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy z 23 lutego 2011 r. w sprawie laptopów.

Tradycyjna żarówka znika

Tradycyjna żarówka znika

Data publikacji: 14 września 2012 r.

W marcu 2009 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę nakładającą na państwa członkowskie obowiązek stopniowego wycofywania tradycyjnych żarówek przeznaczonych do użytku w domach,

BHP i szkolenia w rolnictwie

BHP i szkolenia w rolnictwie

Data publikacji: 30 sierpnia 2012 r.

Problematyka szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest uregulowana w ustawie – Kodeks pracy i w wydanym na podstawie art. 237(5) Kodeksu pracy.

Nowy wzór karty wypadku!

Nowy wzór karty wypadku!

Data publikacji: 24 sierpnia 2012 r.

W dniu dzisiejszym weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia i wzoru karty wypadku

Pozytywne zmiany w kodeksie pracy.

Pozytywne zmiany w kodeksie pracy.

Data publikacji: 7 sierpnia 2012 r.

Projekt ministerstwa sprawiedliwości wprowadza brak obowiązku zgłoszenia przedsiębiorców do PIP i PIS!