Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: kodeks pracy

Dział zajmujący się prawem pracy. Znajdziesz tu komentarze, opinie i artykuły na tematy interesujące pracodawców i pracowników.

Przesunięcie, zmiana, odwołanie terminu urlopu

Przesunięcie, zmiana, odwołanie terminu urlopu

Data publikacji: 30 czerwca 2017 r.

Rozpoczyna się okres urlopów dla pracowników. Plan urlopów sporządzany jest na tyle wcześnie, aby pracodawca mógł właściwie zarządzić czasem pracy w zakładzie. Co w sytuacji, gdy termin urlopu pracownika ulegnie zmianie?

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Data publikacji: 19 czerwca 2017 r.

Pracodawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom. W związku ze zbliżającym się okresem letnim, pracodawca ma obowiązek podjęcia dodatkowych działań z zakresu bhp.

Zmiany w świadectwie pracy

Zmiany w świadectwie pracy

Data publikacji: 31 maja 2017 r.

1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292, z późn. zm.).

Kwestie prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej

Kwestie prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej

Data publikacji: 26 maja 2017 r.

Odpowiedzialność materialna jest dla pracodawcy prawem dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone pracownikowi.

Analiza stanu BHP

Analiza stanu BHP

Data publikacji: 23 maja 2017 r.

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie pracy.

Urlopy dla rodziców, a obecny stan prawny

Urlopy dla rodziców, a obecny stan prawny

Data publikacji: 16 maja 2017 r.

Urlopy zwłaszcza dla młodych rodziców są kwestią priorytetową. Warto w związku z tym przyjrzeć się bliżej obowiązującym regulacjom.

Osoba niepełnosprawna w pracy

Osoba niepełnosprawna w pracy

Data publikacji: 11 maja 2017 r.

Początkiem maja obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jak zatem wygląda praca osób niepełnosprawnych? Czy mają takie same prawa i obowiązki jak każdy pracownik?

Zmiany dla pracowników tymczasowych

Zmiany dla pracowników tymczasowych

Data publikacji: 9 maja 2017 r.

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązywać mają nowe regulacje w sprawie zatrudniania pracowników tymczasowych.

Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Data publikacji: 5 maja 2017 r.

Jak powinno wyglądać szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?

Elastyczne formy zatrudniania pracowników

Elastyczne formy zatrudniania pracowników

Data publikacji: 4 maja 2017 r.

Co możemy rozumieć pod pojęciem elastycznych form zatrudniania? Co to jest flexicurity?