Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: kompendium wiedzy

Znajdziesz tu prawdziwe vademecum wiedzy o prawie pracy i bhp. Definicje i ujęcie doktrynalne wielu zagadnień.

Zatrudnianie młodocianych

Zatrudnianie młodocianych

Data publikacji: 9 lutego 2015 r.

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Ergonomia - zasady i postulaty

Ergonomia - zasady i postulaty

Data publikacji: 3 lutego 2015 r.

Ergonomia zajmuje się głównie projektowaniem (planowaniem) narzędzi, wyposażenia i zadań, przy czym pojęcia te są szeroko definiowane.

Zadania pielęgniarek w służbie medycyny pracy

Zadania pielęgniarek w służbie medycyny pracy

Data publikacji: 30 stycznia 2015 r.

Niektóre zadania służby medycyny pracy mogą być wykonywane również przez personel nielekarski, czyli pielęgniarki. Muszą one jednak legitymować się w tym zakresie odpowiednimi, dodatkowymi kwalifikacjami.

Ochrona miejsc pracy

Ochrona miejsc pracy

Data publikacji: 29 stycznia 2015 r.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - podpisana 28 stycznia 2015 r.

Podesty ruchome

Podesty ruchome

Data publikacji: 23 stycznia 2015 r.

Artykułem tym chcielibyśmy rozpocząć cykl poświęcony podestom ruchomym. Rola tych urządzeń w sposób znaczący wzrasta na nowoczesnych placach budów oraz w przemyśle.

Wynagradzanie oraz ochrona stosunku pracy SIP.

Wynagradzanie oraz ochrona stosunku pracy SIP.

Data publikacji: 22 stycznia 2015 r.

Zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy, czynności związane z pełnieniem tej funkcji powinny być wykonywane przez wszystkich społecznych inspektorów pracy w zasadzie poza godzinami pracy.

Informacja o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Informacja o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Data publikacji: 15 stycznia 2015 r.

Ustawa stanowi efekt negatywnej oceny funkcjonowania przepisów uchwalonej w dniu 8 marca 2013 r. ustawy w zakresie obowiązku tłumaczenia załączników do wnio-sków na język polski oraz

E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP

E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP

Data publikacji: 12 stycznia 2015 r.

Bezpieczeństwo podczas pracy przy maszynach – na co jeszcze należy zwrócić uwagę. Dalszy ciąg listy drukowanej w poprzednich numerach ATESTU.

Klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej

Klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej

Data publikacji: 19 grudnia 2014 r.

Przepisy zawarte w warunkach technicznych ustanawiają pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”.

Instalacje i urządzenia gazowe - zagrożenia i wytyczne

Instalacje i urządzenia gazowe - zagrożenia i wytyczne

Data publikacji: 16 grudnia 2014 r.

Bezpieczeństwo w użytkowaniu instalacji gazowych zależy od prawidłowego ich zaprojektowania, wykonania, a przede wszystkim od ich prawidłowej eksploatacji.