Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 19 Sierpień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: kompendium wiedzy

Znajdziesz tu prawdziwe vademecum wiedzy o prawie pracy i bhp. Definicje i ujęcie doktrynalne wielu zagadnień.

 Bezpieczeństwo prac ziemnych - klin odłamu gruntu

Bezpieczeństwo prac ziemnych - klin odłamu gruntu

Data publikacji: 20 maja 2014 r.

Sposób określania klina odłamu gruntu oraz bezpiecznej odległości przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu wykopów szerokoprzestrzennych

Obowiązki osób kierujących pracownikami i pracowników

Obowiązki osób kierujących pracownikami i pracowników

Data publikacji: 16 kwietnia 2014 r.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby kierujące pracownikami są zobowiązane do:

Regulamin pracy

Regulamin pracy

Data publikacji: 19 lutego 2014 r.

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w trakcie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki stron procesu pracy. Jest on dokumentem obowiązkowym gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Praca w nocy, niedzielę i święta

Praca w nocy, niedzielę i święta

Data publikacji: 12 listopada 2013 r.

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Pracodawca jest zobowiązany ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych, w jakich godzinach czasu pracy pracownika praca będzie stanowiła pracę w porze nocnej.

Źródła prawa pracy

Źródła prawa pracy

Data publikacji: 24 lipca 2013 r.

Jakie źródła Prawa Pracy możemy wyróżnić?

Czynniki psychofizyczne - stres

Czynniki psychofizyczne - stres

Data publikacji: 10 maja 2013 r.

Połowa europejskich pracowników uważa, że stres w pracy jest zjawiskiem powszechnym, a zdaniem 40% z nich problemy związane ze stresem nie są prawidłowo rozwiązywane w ich miejscu pracy.

Choroba zawodowa i co dalej?

Choroba zawodowa i co dalej?

Data publikacji: 3 marca 2013 r.

Drugi zasadniczy, obok wypadków przy pracy, negatywny skutek zagrożeń w warunkach pracy to choroby zawodowe.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Data publikacji: 2 lutego 2013 r.

Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zasady BHP

Zasady BHP

Data publikacji: 1 lutego 2013 r.

Osobną kategorią, niebędącą normą prawną, ale szeroko stosowaną w regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i powoływaną w Kodeksie pracy, są tzw. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Definicja BHP

Definicja BHP

Data publikacji: 18 grudnia 2012 r.

Co to jest BHP? Jaka jest definicja BHP?