Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 19 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: kompendium wiedzy

Znajdziesz tu prawdziwe vademecum wiedzy o prawie pracy i bhp. Definicje i ujęcie doktrynalne wielu zagadnień.

Stanowisko pracy i zasady jego organizacji

Stanowisko pracy i zasady jego organizacji

Data publikacji: 8 maja 2015 r.

Zasady i wytyczne (rekomendacje) organizowania pracy można zastosować na każdym stanowisku pracy.

Uznanie uprawnień UDT w krajach UE

Uznanie uprawnień UDT w krajach UE

Data publikacji: 5 maja 2015 r.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.

Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami

Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami

Data publikacji: 30 kwietnia 2015 r.

Wyroby niezgodne z zasadniczymi, szczegółowymi i innymi wymaganiami też mają swoje rejestry.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Data publikacji: 20 kwietnia 2015 r.

Wymagania dla pomieszczeń higienicznosanitarnych. Są to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie, z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania

Ocena ryzyka zawodowego - identyfikacja zagrożeń

Ocena ryzyka zawodowego - identyfikacja zagrożeń

Data publikacji: 17 kwietnia 2015 r.

Identyfikacja zagrożeń jest procesem rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje oraz czy zdefiniowano jego charakterystyki

Dyżur pracownika

Dyżur pracownika

Data publikacji: 7 kwietnia 2015 r.

W ramach zawartej pomiędzy stronami umowy o pracę pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym

Zasady prowadzenia prac z użyciem mat. wybuchowych

Zasady prowadzenia prac z użyciem mat. wybuchowych

Data publikacji: 27 marca 2015 r.

Sposób prowadzenia pracy z użyciem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, a także w trakcie oczyszczania terenów w związku z wykonywaniem działalności innej niż poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin

Poradnik służby bhp

Poradnik służby bhp

Data publikacji: 24 marca 2015 r.

Na forach internetowych związanych z bhp pojawiają się najczęściej dwa rodzaje pytań: proste, wymagające sięgnięcia do przepisu czy poszukania czegoś w normach, i skomplikowane, na które nie da się odpowiedzieć

Praca na wysokości

Praca na wysokości

Data publikacji: 6 marca 2015 r.

Przez pojęcie „praca na wysokości” rozumiemy prace (roboty) wykonywane na: rusztowaniach, pomostach, podestach, stałych galeriach, słupach, masztach...

Dwie nowe normy

Dwie nowe normy

Data publikacji: 16 lutego 2015 r.

Zarządzanie środowiskiem, umiejscowienie technicznych środków ochronnych w maszynach – dwie nowe normy.