Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: kompendium wiedzy

Znajdziesz tu prawdziwe vademecum wiedzy o prawie pracy i bhp. Definicje i ujęcie doktrynalne wielu zagadnień.

Źródła prawa pracy

Źródła prawa pracy

Data publikacji: 24 lipca 2013 r.

Jakie źródła Prawa Pracy możemy wyróżnić?

Czynniki psychofizyczne - stres

Czynniki psychofizyczne - stres

Data publikacji: 10 maja 2013 r.

Połowa europejskich pracowników uważa, że stres w pracy jest zjawiskiem powszechnym, a zdaniem 40% z nich problemy związane ze stresem nie są prawidłowo rozwiązywane w ich miejscu pracy.

Choroba zawodowa i co dalej?

Choroba zawodowa i co dalej?

Data publikacji: 3 marca 2013 r.

Drugi zasadniczy, obok wypadków przy pracy, negatywny skutek zagrożeń w warunkach pracy to choroby zawodowe.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Data publikacji: 2 lutego 2013 r.

Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zasady BHP

Zasady BHP

Data publikacji: 1 lutego 2013 r.

Osobną kategorią, niebędącą normą prawną, ale szeroko stosowaną w regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i powoływaną w Kodeksie pracy, są tzw. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Definicja BHP

Definicja BHP

Data publikacji: 18 grudnia 2012 r.

Co to jest BHP? Jaka jest definicja BHP?

Obiekty budowlane

Obiekty budowlane

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.

Obiekty budowlane powinny odpowiadać warunkom technicznym.

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski

Data publikacji: 12 grudnia 2012 r.

Od dnia 1.01.2012 r. urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten nie może być jednak udzielony zasadniczo dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Data publikacji: 10 grudnia 2012 r.

Osobami niepełnosprawnymi wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych