Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 24 Październik 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: media

Artykuły z prasy branżowej

Nieprawidłowości podczas eksploatacji pilarki

Nieprawidłowości podczas eksploatacji pilarki

Data publikacji: 21 marca 2014 r.

W lipcu 2013 r. w zakładzie stolarskim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy – 55-letni pracownik obsługujący pilarkę do drewna został uderzony w głowę kawałkiem deski.

	Identyfikacja zagrożeń przy obsłudze maszyn cz. 2

Identyfikacja zagrożeń przy obsłudze maszyn cz. 2

Data publikacji: 21 lutego 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

Obyś żył w ciekawych czasach…

Obyś żył w ciekawych czasach…

Data publikacji: 10 lutego 2014 r.

To chińskie powiedzenie, a właściwie przekleństwo zaczyna pasować do bieżącej sytuacji w dziedzinie ochrony pracy. Przez wiele lat nie działo się wiele, temat był marginalizowany,

Identyfikacja zagrożeń przy obsłudze maszyn cz. 1

Identyfikacja zagrożeń przy obsłudze maszyn cz. 1

Data publikacji: 24 stycznia 2014 r.

Wymagania dyrektywy ramowej 89/391/EWG w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz dyrektywy szczegółowej 2009/104/WE

Internetowy System Szkoleń

Internetowy System Szkoleń

Data publikacji: 17 grudnia 2013 r.

INTERNETOWY SYSTEM SZKOLEŃ jest produktem firmy Tarbonus. To nowoczesna aplikacja, która powstała w oparciu o system PEN-Asystent Szkolenia.

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Maty ochronne – nowe wymagania normatywne

Data publikacji: 24 listopada 2013 r.

Wśród nowych norm, opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny w okresie od 1 sierpnia do 1 października 2013 r., znajdujemy dwie normy, które powinny zainteresować czytelników

Operatorski System Bezpieczeństwa HSE

Operatorski System Bezpieczeństwa HSE

Data publikacji: 21 listopada 2013 r.

Wśród wszystkich awarii przemysłowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat znaczna ich większość spowodowana była wystąpieniem jednego z trzech zagrożeń – pożarem, wybuchem lub uwolnieniem substancji toksycznych.

O związkach partnerskich

O związkach partnerskich

Data publikacji: 17 października 2013 r.

Temat ostatnio modny, ale my na łamach „Przyjaciela” nie zamierzamy nikomu zaglądać do sypialni. Chcemy skupić się na relacjach występujących wewnątrz przedsiębiorstw.

Szacunki są dobre

Szacunki są dobre

Data publikacji: 14 października 2013 r.

Na początku 1996 roku zmieniono kodeks pracy. Znowelizowany artykuł 226 zobowiązywał pracodawców do informowania zatrudnionych o ryzyku zawodowym i sposobach jego redukcji.