Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 25 Lipiec 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: ochrona przeciwpożarowa

Praca behapowca często łączy się z problemami ochrony przeciwpożarowej. Tu znajdziesz wiele interesujących treści związanych z tą tematyką

Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Data publikacji: 26 czerwca 2017 r.

Najczęstszą przyczyną wypadków, a w skrajnych sytuacjach śmierci, okresu letniego są utonięcia. Częstym powodem tych zdarzeń jest brawura, brak wyobraźni, alkohol oraz podejmowanie ryzyka w czasie kąpieli.

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Data publikacji: 9 lutego 2017 r.

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.

Czujniki tlenku węgla

Czujniki tlenku węgla

Data publikacji: 5 grudnia 2016 r.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Zagrożenie wybuchem

Zagrożenie wybuchem

Data publikacji: 22 listopada 2016 r.

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena za

Elektryczność statyczna

Elektryczność statyczna

Data publikacji: 19 października 2016 r.

Elektryczność statyczna jest to zespół zjawisk towarzyszących powstawaniu nadmiaro-wego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności elektrycznej oraz na obiektach przewodzących, odizolowanych od ziemi.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Data publikacji: 10 października 2016 r.

W budynkach należy stosować następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:

Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Data publikacji: 14 września 2016 r.

Eksploatacja musi być prowadzona na podstawie instrukcji eksploatacji, która powin¬na określać w szczególności: • zasady i warunki przyłączenia urządzeń do sieci,

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w 9. krokach

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w 9. krokach

Data publikacji: 13 września 2016 r.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zapewniają i wdrażają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publiczne

Efektywne instalacje oświetleniowe dla przemysłu

Efektywne instalacje oświetleniowe dla przemysłu

Data publikacji: 2 września 2016 r.

W poszukiwaniu najbardziej korzystnych rozwiązań w zakresie instalacji oświetleniowych wiele zakładów decyduje się na wymianę całej technologii oświetlenia, zamiast ciągłej naprawy poszczególnych elementów systemu.

Poradnik na wypadek powodzi

Poradnik na wypadek powodzi

Data publikacji: 23 sierpnia 2016 r.

W obliczu powodzi bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej.