Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: ochrona przeciwpożarowa

Praca behapowca często łączy się z problemami ochrony przeciwpożarowej. Tu znajdziesz wiele interesujących treści związanych z tą tematyką

Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Data publikacji: 26 czerwca 2017 r.

Najczęstszą przyczyną wypadków, a w skrajnych sytuacjach śmierci, okresu letniego są utonięcia. Częstym powodem tych zdarzeń jest brawura, brak wyobraźni, alkohol oraz podejmowanie ryzyka w czasie kąpieli.

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Data publikacji: 9 lutego 2017 r.

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.

Czujniki tlenku węgla

Czujniki tlenku węgla

Data publikacji: 5 grudnia 2016 r.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Zagrożenie wybuchem

Zagrożenie wybuchem

Data publikacji: 22 listopada 2016 r.

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena za

Elektryczność statyczna

Elektryczność statyczna

Data publikacji: 19 października 2016 r.

Elektryczność statyczna jest to zespół zjawisk towarzyszących powstawaniu nadmiaro-wego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności elektrycznej oraz na obiektach przewodzących, odizolowanych od ziemi.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Data publikacji: 10 października 2016 r.

Wymagania stawiane przeciwpożarowym instalacjom wodociągowym określono w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Eksploatacja urządzeń elektr. a zagrożenie wybuchem

Data publikacji: 14 września 2016 r.

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w 9. krokach

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w 9. krokach

Data publikacji: 13 września 2016 r.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy traktować przede wszystkim jako dokument regulujący zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym obiektu.

Efektywne instalacje oświetleniowe dla przemysłu

Efektywne instalacje oświetleniowe dla przemysłu

Data publikacji: 2 września 2016 r.

W poszukiwaniu najbardziej korzystnych rozwiązań w zakresie instalacji oświetleniowych wiele zakładów decyduje się na wymianę całej technologii oświetlenia, zamiast ciągłej naprawy poszczególnych elementów systemu.

Poradnik na wypadek powodzi

Poradnik na wypadek powodzi

Data publikacji: 23 sierpnia 2016 r.

W obliczu powodzi bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej.