Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 23 Maj 2015 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania do serwisu asystentbhp.pl. Odpowiedzi udzielają wieloletni specjaliści i praktycy z wielu dziedzin związanych z bhp, prawem pracy i innymi dziedzinami pokrewnymi

Skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Data publikacji: 21 maja 2015 r.

Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem służącym tylko i wyłącznie do ratowania osób, które znalazły się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Uznanie uprawnień UDT w krajach UE

Uznanie uprawnień UDT w krajach UE

Data publikacji: 5 maja 2015 r.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.

Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami

Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami

Data publikacji: 30 kwietnia 2015 r.

Wyroby niezgodne z zasadniczymi, szczegółowymi i innymi wymaganiami też mają swoje rejestry.

 Pracownica w ciąży i praca przed komputerem.

Pracownica w ciąży i praca przed komputerem.

Data publikacji: 21 kwietnia 2015 r.

Kodeks pracy chroni w sposób szczególny zdrowie pracownic będących w okresie ciąży. Jednym z wprowadzonych w tym celu ograniczeń, jakie winni uwzględniać pracodawcy, jest m.in. aspekt pracy ciężarnych przy monitorze

Transport ładunku o masie 1020 kg

Transport ładunku o masie 1020 kg

Data publikacji: 25 lutego 2015 r.

Czy pracownicy mogą użyć do transportu ładunku o masie 1020 kg wózka ręcznego tzw. paleciaka?

Zadania pielęgniarek w służbie medycyny pracy

Zadania pielęgniarek w służbie medycyny pracy

Data publikacji: 30 stycznia 2015 r.

Niektóre zadania służby medycyny pracy mogą być wykonywane również przez personel nielekarski, czyli pielęgniarki. Muszą one jednak legitymować się w tym zakresie odpowiednimi, dodatkowymi kwalifikacjami.

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy

Data publikacji: 21 stycznia 2015 r.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z pracy, jeżeli droga ta była najkrótszą i nie została przerwana.

Zmiany istniejącego stosunku pracy

Zmiany istniejącego stosunku pracy

Data publikacji: 29 października 2014 r.

Można wyróżnić dwa sposoby zmiany warunków pracy i płacy określonych w umowie o pracę:na mocy porozumienia stron oraz na podstawie wypowiedzenia tzw. zmieniającego.

Czy wynagrodzenie minimalne to to samo co najniższe?

Czy wynagrodzenie minimalne to to samo co najniższe?

Data publikacji: 28 sierpnia 2014 r.

Niejednokrotnie na gruncie przepisów prawa możemy spotkać się z funkcjonowaniem dwóch różnych pojęć odnoszących się do wynagrodzenia za pracę, tj. z wynagrodzeniem minimalnym oraz wynagrodzeniem najniższym.

Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne

Data publikacji: 20 sierpnia 2014 r.

Obowiązek zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji spoczywa także na właścicielu, co wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.