Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 30 Maj 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania do serwisu asystentbhp.pl. Odpowiedzi udzielają wieloletni specjaliści i praktycy z wielu dziedzin związanych z bhp, prawem pracy i innymi dziedzinami pokrewnymi

Kwestie prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej

Kwestie prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej

Data publikacji: 26 maja 2017 r.

Odpowiedzialność materialna jest dla pracodawcy prawem dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone pracownikowi.

Analiza stanu BHP

Analiza stanu BHP

Data publikacji: 23 maja 2017 r.

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie pracy.

Urlop na żądanie, a kwestie prawne

Urlop na żądanie, a kwestie prawne

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Urlop na żądanie to uprawnienie pracownika, które zarówno po stronie pracodawcy, jak i samego pracownika budzi wiele dyskusji. Aby móc skorzystać z urlopu na żądanie zgodnie z przepisami, zapoznaj się z regulacją prawną.

ExPlant - utrzymanie ruchu wsparte rozwiązaniami IT

ExPlant - utrzymanie ruchu wsparte rozwiązaniami IT

Data publikacji: 20 grudnia 2016 r.

Aby realizować nowe wyzwania stawiane przed zakładami przemysłowymi, kierujemy swoją uwagę na implementację innowacyjnych technologii informatycznych.

Elektryczność statyczna

Elektryczność statyczna

Data publikacji: 19 października 2016 r.

Elektryczność statyczna jest to zespół zjawisk towarzyszących powstawaniu nadmiaro-wego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności elektrycznej oraz na obiektach przewodzących, odizolowanych od ziemi.

O dozorze technicznym

O dozorze technicznym

Data publikacji: 9 września 2016 r.

Każde urządzenie techniczne jest projektowane i wytwarzane tak, aby zminimalizować zagrożenia związane z jego eksploatacją do poziomu akceptowalnego ryzyka. W UE regulują to przepisy wdrażające dyrektywy wspólnoty.

Urlopy dla rodziców: jak i kiedy z nich skorzystać?

Urlopy dla rodziców: jak i kiedy z nich skorzystać?

Data publikacji: 30 sierpnia 2016 r.

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy – rodzice mają kilka możliwości, aby skorzystać w przerwy w pracy na opiekę na swoim dzieckiem. Sprawdź, z jakiego urlopu możesz skorzystać.

Składowanie odpadów – od czego zacząć?

Składowanie odpadów – od czego zacząć?

Data publikacji: 5 sierpnia 2016 r.

Na terenie przyszłego składowiska odpadów, a także jego otoczenia, muszą być przeprowadzone badania hydrologiczne i geologiczne. Wyniki tych pierwszych i dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz hydrogeologiczna

Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne

Data publikacji: 2 sierpnia 2016 r.

Obowiązek zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji spoczywa także na właścicielu, co wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Tata w pracy

Tata w pracy

Data publikacji: 28 czerwca 2016 r.

Jakie prawa przysługują pracownikowi – ojcu dziecka? Z jakich urlopów i dni wolnych może korzystać? Odpowiadamy jakie prawa ma tata w pracy.