Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 27 Listopad 2015 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania do serwisu asystentbhp.pl. Odpowiedzi udzielają wieloletni specjaliści i praktycy z wielu dziedzin związanych z bhp, prawem pracy i innymi dziedzinami pokrewnymi

Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 6

Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 6

Data publikacji: 29 października 2015 r.

Kolejne pytania i odpowiedzi związane z ochroną przeciwpożarową

Gdy wypadkowi ulegnie społecznik

Gdy wypadkowi ulegnie społecznik

Data publikacji: 10 września 2015 r.

Czy wypadek społecznika można uznać za wypadek przy pracy? Gdy aktywność społeczna wiąże się z nieformalnymi relacjami z pracodawcą, zawsze warto zadbać o jej sformalizowanie. Dlaczego?

Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach

Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach

Data publikacji: 11 sierpnia 2015 r.

Najcześciej zadawane pytania i odpowiedzi związane z ochroną przeciwpożarową. Część 1.

Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych – cz. 1

Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych – cz. 1

Data publikacji: 23 lipca 2015 r.

W pierwszej części artykułu omówimy pojęcie gazu płynnego LPG, jego właściwości fizykochemiczne oraz właściwości palne.

Czy można odmówić pracownikowi urlopu na żądanie?

Czy można odmówić pracownikowi urlopu na żądanie?

Data publikacji: 10 lipca 2015 r.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 2009 r., II PK 123/09 SN orzekł:

Prawa pracowników w czasie upałów

Prawa pracowników w czasie upałów

Data publikacji: 3 lipca 2015 r.

Kiedy za oknem żar leje się z nieba, a słupek rtęci raz po raz przekracza 30°C, należy pamiętać o bieżącym uzupełnianiu płynów w organizmie

Odzież ochronna oraz odzież i obuwie robocze w firmie

Odzież ochronna oraz odzież i obuwie robocze w firmie

Data publikacji: 30 czerwca 2015 r.

Występujące na stanowiskach pracy czynniki szkodliwe i zagrożenia powodują powstanie po stro-nie pracodawcy obowiązku zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Prowadzenia prac gazoniebezpiecznych

Prowadzenia prac gazoniebezpiecznych

Data publikacji: 15 czerwca 2015 r.

Prace gazoniebezpieczne - zalicza się do nich wszystkie prace prowadzone na czynnych urządzeniach, sieciach i instalacjach gazowych.

Skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Data publikacji: 21 maja 2015 r.

Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem służącym tylko i wyłącznie do ratowania osób, które znalazły się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Uznanie uprawnień UDT w krajach UE

Uznanie uprawnień UDT w krajach UE

Data publikacji: 5 maja 2015 r.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.