Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Kategoria: wypadki i zdarzenia

Tu znajdziesz opisy wypadków przy pracy które zdarzyły się z opisem bezpośrednich i pośrednich przyczyn wypadków

Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa

Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa

Data publikacji: 11 września 2017 r.

Dlaczego właściwie warto zadbać o kulturę bezpieczeństwa w zakresie stosowania, usuwania, przewozu i magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów?

Wzrost ofiar wypadków śmiertelnych przy pracy

Wzrost ofiar wypadków śmiertelnych przy pracy

Data publikacji: 9 września 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny udostępnił raport dotyczący wypadków w pierwszym półroczu 2017 roku. Niestety w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby osób, które uległy wypadkom śmiertelnym.

Nowe przepisy BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Nowe przepisy BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Data publikacji: 6 września 2017 r.

5 września ogłoszono w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 1692).

Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Data publikacji: 5 września 2017 r.

Od połowy tego roku w składzie zastępu ratowników górniczych musi znaleźć się też ratownik z umiejętnością udzielania tzw. kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Promieniowanie optyczne. Ocena ryzyka zawodowego

Promieniowanie optyczne. Ocena ryzyka zawodowego

Data publikacji: 18 sierpnia 2017 r.

Obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie poziomu ekspozycji przy uwzględnieniu wszystkich czynności związanych z eksploatacją źródła promieniowania w miejscu pracy.

Młodociani, wakacyjni pracownicy

Młodociani, wakacyjni pracownicy

Data publikacji: 15 sierpnia 2017 r.

Okres wakacyjny to nie tylko czas odpoczynku dla osób nieletnich. Młodociani mogą pracować także w wakacje.

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze z/do pracy

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze z/do pracy

Data publikacji: 4 sierpnia 2017 r.

Osoba, która ulegnie wypadkowi w drodze z lub do pracy ma prawo do świadczeń z tego tytułu. Może ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz po jego wykorzystaniu o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

Czy powstanie w końcu ustawa „antyodorowa”?

Czy powstanie w końcu ustawa „antyodorowa”?

Data publikacji: 2 sierpnia 2017 r.

Pracę nad ustawą „antyodorową” trwają już od kilku lat, jednak nigdy nie osiągnęły swojego finału. Czy tym razem Inspekcja Ochrony Środowiska wprowadzi przepisy związane z eliminowaniem uciążliwych zapachów?

Wypadki w służbie wojskowej

Wypadki w służbie wojskowej

Data publikacji: 28 lipca 2017 r.

Pełnienie obowiązków w służbie wojskowej wiąże się z narażaniem swojego bezpieczeństwa, a nawet życia. W związku z tym osoby pełniące taką służbę mają prawo do świadczeń odszkodowawczych.

Procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/do pracy

Procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/do pracy

Data publikacji: 24 lipca 2017 r.

Jak wygląda procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/ do pracy? Co jest podstawą uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy?