Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 25 Lipiec 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

RYZYKO ZAWODOWE

Akty prawne

Orzecznictwo

Druki

Artykuły

Procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/do pracy

Procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/do pracy

Data publikacji: 24 lipca 2017 r.

Jak wygląda procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/ do pracy? Co jest podstawą uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

Ocena ryzyka metodą PHA

Ocena ryzyka metodą PHA

Data publikacji: 20 lipca 2017 r.

Metody oceny ryzyka stanowią podstawę do zastosowywania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia warunków zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych.

Praca w pozycji stojącej

Praca w pozycji stojącej

Data publikacji: 7 lipca 2017 r.

Prace w pozycji stojącej możemy zaliczyć do prac w wymuszonej pozycji ciała. Wysiłek fizyczny, który jest wykonywany przez osoby pracujące w takim trybie może skutkować dodatkowymi problemami zdrowotnymi.

Wypadkowość w górnictwie

Wypadkowość w górnictwie

Data publikacji: 5 lipca 2017 r.

Praca w górnictwie jest ciężką fizyczną pracą, w której każdego roku odnotowuje się ciężkie i śmiertelne wypadki przy pracy. W artykule przedstawiono kształtowanie się wypadkowości w polskim górnictwie w roku ubiegłym.

Bezpieczne prowadzenie robót murarskich i tynkarskich

Bezpieczne prowadzenie robót murarskich i tynkarskich

Data publikacji: 4 lipca 2017 r.

Prace murarskie i tynkarskie można zaliczyć do szczególnie niebezpiecznych, a ze względu na wykonywanie ich na otwartej przestrzeni, także do prac uciążliwych.

Środki ochrony zbiorowej

Środki ochrony zbiorowej

Data publikacji: 13 czerwca 2017 r.

Na podstawie ogólnych przepisów bhp, pracodawca jest obowiązany stosować metody ochrony swoich pracowników przed różnymi zagrożeniami, tym samym zapewniając bezpieczną organizację pracy.

Ryzyko przy ręcznych pracach transportowych

Ryzyko przy ręcznych pracach transportowych

Data publikacji: 2 czerwca 2017 r.

Ręczne prace transportowe stanowią jedną z podstawowych grup czynności roboczych, charakteryzujących się istotnym poziomem zagrożeń.

Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

Data publikacji: 19 maja 2017 r.

Jakie treści przekazywane są na szkoleniach okresowych dla pracowników inżynieryjno-technicznych i co powinno zawierać takie szkolenie?