Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

RYZYKO ZAWODOWE

Akty prawne

Orzecznictwo

Druki

Artykuły

Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa

Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa

Data publikacji: 11 września 2017 r.

Dlaczego właściwie warto zadbać o kulturę bezpieczeństwa w zakresie stosowania, usuwania, przewozu i magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów?

Wzrost ofiar wypadków śmiertelnych przy pracy

Wzrost ofiar wypadków śmiertelnych przy pracy

Data publikacji: 9 września 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny udostępnił raport dotyczący wypadków w pierwszym półroczu 2017 roku. Niestety w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby osób, które uległy wypadkom śmiertelnym.

Pyły w środowisku pracy

Pyły w środowisku pracy

Data publikacji: 7 września 2017 r.

Pyły stanowią jeden z głównych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Czynnik ten może niekorzystnie wpływać na organizm człowieka.

Uwaga na rakotwórcze i mutagenne środowiska pracy

Uwaga na rakotwórcze i mutagenne środowiska pracy

Data publikacji: 30 sierpnia 2017 r.

Pracodawcy, zatrudniający pracowników w potencjalnie rakotwórczych i mutagennych warunkach środowiskowych, muszą zapewnić im specjalną ochronę.

Promieniowanie optyczne. Ocena ryzyka zawodowego

Promieniowanie optyczne. Ocena ryzyka zawodowego

Data publikacji: 18 sierpnia 2017 r.

Obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie poziomu ekspozycji przy uwzględnieniu wszystkich czynności związanych z eksploatacją źródła promieniowania w miejscu pracy.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Data publikacji: 16 sierpnia 2017 r.

Która grupa pracownicza ma obowiązek wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne? Czy obecnie pracodawcy w dalszym ciągu wymagają posiadania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

Data publikacji: 13 sierpnia 2017 r.

W ubiegłym roku wyodrębnione zostały dwie nowe miary odziaływania pola elektromagnetycznego – limity IPN i GPO.

Czy powstanie w końcu ustawa „antyodorowa”?

Czy powstanie w końcu ustawa „antyodorowa”?

Data publikacji: 2 sierpnia 2017 r.

Pracę nad ustawą „antyodorową” trwają już od kilku lat, jednak nigdy nie osiągnęły swojego finału. Czy tym razem Inspekcja Ochrony Środowiska wprowadzi przepisy związane z eliminowaniem uciążliwych zapachów?