Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Polityka prywatności

  1. www.asystentbhp.pl ceni sobie prywatność Użytkowników naszego serwisu. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności www.asystentbhp.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  2. Administratorem danych jest TARBONUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028983, NIP: 867-19-72-415,.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników do przetwarzania danych niezbędnych w celu wysyłania newsletterów oraz udostępnienia użytkownikom wybranych funkcji portalu.
  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest konieczne do otrzymywania newslettera i udostępnienia wybranych funkcji portalu, dostępnych po zarejestrowaniu się.
  5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane w celach udostępnienia Użytkownikom funkcji portalu, do kontaktowania się z Użytkownikiem.
  6. Okazjonalnie w serwisie www.asystentbhp.pl organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o konkursach.
  7. www.asystentbhp.pl nie udostępnia danych swoich Użytkowników podmiotom trzecim.
  8. Serwis „www.asystentbhp.pl zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, uzyskania informacji o dacie wprowadzenia danych do zbioru danych.
  9. Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  10. Serwis www.asystentbhp.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.