Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 27 Sierpień 2014 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

WYPADKI PRZY PRACY

Akty prawne

Orzecznictwo

  • WYKAZ ORZECZEŃ do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Druki

Artykuły

Nie wyłączył napędu

Nie wyłączył napędu

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.

Opisany poniżej wypadek wydarzył się w niewielkim zakładzie produkującym wózki dla dzieci, huśtawki, zabawki itp. Poszkodowany został czterdziestoletni mężczyzna o ponad dwudziestoletnim stażu zawodowym na stanowiskach..

Bezmyślność na dachu

Bezmyślność na dachu

Data publikacji: 11 lipca 2014 r.

Kontrola przeprowadzona w firmie w Krakowie, związana była z wypadkiem śmiertelnym, któremu uległ jeden z pracowników. Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych związanych ze...

Kontrola warunków pracy

Kontrola warunków pracy

Data publikacji: 7 lipca 2014 r.

Celem kontroli warunków pracy jest wykrycie (ujawnienie, identyfikacja) faktów niezgodności materialnych warunków środowiska pracy z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, aby na tej podstawie móc:

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym

Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym

Data publikacji: 4 lipca 2014 r.

Wózki jezdniowe jako urządzenia techniczne są maszynami specjalnymi, przeznaczonymi do zupełnie innych zadań niż pojazdy samochodowe.

Choroby zawodowe a czynniki szkodliwe

Choroby zawodowe a czynniki szkodliwe

Data publikacji: 25 kwietnia 2014 r.

Czy można uznać określone schorzenie za chorobę zawodową, jeżeli w miejscu pracy poszkodowanego pracownika występują substancje szkodliwe mogące je wywołać? Z pomocą przychodzi nam tu orzecznictwo sądowe.

Wypadki w Służbie Więziennej

Wypadki w Służbie Więziennej

Data publikacji: 23 kwietnia 2014 r.

Funkcjonariusz Służby Więziennej może oczywiście ulec wypadkowi czy zachorować, a jest przecież narażony na wiele poważnych zagrożeń zarówno wypadkowych, jak i chorobowych

Nowe stawki odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Nowe stawki odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Data publikacji: 13 marca 2014 r.

Od 1 kwietnia obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Data publikacji: 24 lutego 2014 r.

Wypadek utożsamiany jest z wydarzeniem nagłym, najczęściej niemożliwym do przewidzenia, które powoduje obrażenia u ludzi i straty materialne. Niezaprzeczalnym jest fakt, że wypadki są zdarzeniami niepożądanymi.