Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 20 Grudzień 2014 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

WYPADKI PRZY PRACY

Akty prawne

Orzecznictwo

  • WYKAZ ORZECZEŃ do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Druki

Artykuły

Ocena ryzyka zawodowego - ręczne prace transportowe

Ocena ryzyka zawodowego - ręczne prace transportowe

Data publikacji: 15 grudnia 2014 r.

Ryzyko zawodowe przy ręcznych pracach transportowych.

Wypadek przy pracy - pozbawienie świadczeń

Wypadek przy pracy - pozbawienie świadczeń

Data publikacji: 17 listopada 2014 r.

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń powypadkowych jest brak przesłanek negatywnych, które z mocy ustawy wyłączają prawo do świadczeń.

Metody badania wypadków

Metody badania wypadków

Data publikacji: 22 września 2014 r.

Modele zdarzeń wypadkowych przedstawiają sekwencje zdarzeń lub wzajemne powiązania pośrednich przyczyn wypadków prowadzących do urazu lub utraty zdrowia.

Wypadek w betonowym kręgu

Wypadek w betonowym kręgu

Data publikacji: 12 września 2014 r.

Warmińsko-mazurskie. W Tolkmicku w listopadzie ub.r. doszło do ciężkiego wypadku przy pracy pracownika zatrudnionego w firmie budowlanej z woj. pomorskiego. Został on przygnieciony przez fragmenty betonowego kręgu,

Związek wypadku z pracą

Związek wypadku z pracą

Data publikacji: 10 września 2014 r.

Aby nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem lub śmiercią uznać za wypadek przy pracy, musi ono pozostawać w związku przyczynowym z wykonywaną pracą.

Nie wyłączył napędu

Nie wyłączył napędu

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.

Opisany poniżej wypadek wydarzył się w niewielkim zakładzie produkującym wózki dla dzieci, huśtawki, zabawki itp. Poszkodowany został czterdziestoletni mężczyzna o ponad dwudziestoletnim stażu zawodowym na stanowiskach..

Bezmyślność na dachu

Bezmyślność na dachu

Data publikacji: 11 lipca 2014 r.

Kontrola przeprowadzona w firmie w Krakowie, związana była z wypadkiem śmiertelnym, któremu uległ jeden z pracowników. Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych związanych ze...

Kontrola warunków pracy

Kontrola warunków pracy

Data publikacji: 7 lipca 2014 r.

Celem kontroli warunków pracy jest wykrycie (ujawnienie, identyfikacja) faktów niezgodności materialnych warunków środowiska pracy z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, aby na tej podstawie móc: