Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 1 Luty 2015 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

WYPADKI PRZY PRACY

Akty prawne

Orzecznictwo

  • WYKAZ ORZECZEŃ do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Druki

Artykuły

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy

Data publikacji: 21 stycznia 2015 r.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z pracy, jeżeli droga ta była najkrótszą i nie została przerwana.

Kolejne posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy

Kolejne posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy

Data publikacji: 20 stycznia 2015 r.

We wtorek, 20 stycznia o godz. 10.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną

Analiza wypadków - model zdarzeń wypadkowych

Analiza wypadków - model zdarzeń wypadkowych

Data publikacji: 16 stycznia 2015 r.

Analiza wypadków nie powinna ograniczać się do badania pojedynczych wypadków, tak jak to się zazwyczaj dzieje w wielu firmach.

Ocena ryzyka zawodowego - ręczne prace transportowe

Ocena ryzyka zawodowego - ręczne prace transportowe

Data publikacji: 15 grudnia 2014 r.

Ryzyko zawodowe przy ręcznych pracach transportowych.

Wypadek przy pracy - pozbawienie świadczeń

Wypadek przy pracy - pozbawienie świadczeń

Data publikacji: 17 listopada 2014 r.

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń powypadkowych jest brak przesłanek negatywnych, które z mocy ustawy wyłączają prawo do świadczeń.

Metody badania wypadków

Metody badania wypadków

Data publikacji: 22 września 2014 r.

Modele zdarzeń wypadkowych przedstawiają sekwencje zdarzeń lub wzajemne powiązania pośrednich przyczyn wypadków prowadzących do urazu lub utraty zdrowia.

Wypadek w betonowym kręgu

Wypadek w betonowym kręgu

Data publikacji: 12 września 2014 r.

Warmińsko-mazurskie. W Tolkmicku w listopadzie ub.r. doszło do ciężkiego wypadku przy pracy pracownika zatrudnionego w firmie budowlanej z woj. pomorskiego. Został on przygnieciony przez fragmenty betonowego kręgu,

Związek wypadku z pracą

Związek wypadku z pracą

Data publikacji: 10 września 2014 r.

Aby nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem lub śmiercią uznać za wypadek przy pracy, musi ono pozostawać w związku przyczynowym z wykonywaną pracą.