Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 7 Luty 2016 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

WYPADKI PRZY PRACY

Akty prawne

Orzecznictwo

  • WYKAZ ORZECZEŃ do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Druki

Artykuły

Amputacja ręki przez niesprawny taśmociąg

Amputacja ręki przez niesprawny taśmociąg

Data publikacji: 19 stycznia 2016 r.

Opisywany wypadek przy pracy wydarzył się w zakładzie z branży drzewnej, produkującym głównie płyty wiórowe. Poszkodowany został pracownik legitymujący się prawie trzydziestoletnim stażem pracy w tym zakładzie.

Wybuch akumulatora

Wybuch akumulatora

Data publikacji: 14 stycznia 2016 r.

We wrześniu 2015 r. w zakładzie wodociągowo-ciepłowniczym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego doszło do wybuchu akumulatora, a w konsekwencji do wypadku przy pracy, w wyniku którego pracownik doznał urazu oka.

Niewinna zabawa – poważny wypadek

Niewinna zabawa – poważny wypadek

Data publikacji: 13 stycznia 2016 r.

Brak właściwych zabezpieczeń na wirujących elementach maszyn i niewystarczający nadzór przełożonych sprawiły, że pracownik stracił rękę wskutek żartu kolegów.

Niebezpieczna praca w lesie

Niebezpieczna praca w lesie

Data publikacji: 8 stycznia 2016 r.

Warmińsko - Mazurskie/ Lubuskie. Nieprzestrzeganie procedur, łamanie instrukcji doprowadziły do tragicznych wypadków, w których ucierpieli doświadczeni pracownicy leśni.

Czy zawał może być uznany za wypadek w pracy?

Czy zawał może być uznany za wypadek w pracy?

Data publikacji: 22 grudnia 2015 r.

Ponadprzeciętny stres psychiczny związany z wykonywaniem pracowniczych obowiązków może być, w świetle utrwalonej judykatury Sądu Najwyższego, kwalifikowany jako współistotna przyczyna zewnętrzna takich zdarzeń jak zawał

Czad zabił palacza

Czad zabił palacza

Data publikacji: 11 grudnia 2015 r.

Świętokrzyskie. Zły stan techniczny kotłowni, brak odpowiedniej wentylacji i nadzoru doprowadziły do śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla pracownika kotłowni znajdującej się na terenie jednego z sanatoriów.

Próba samobójcza przyczyną ciężkiego wypadku

Próba samobójcza przyczyną ciężkiego wypadku

Data publikacji: 3 grudnia 2015 r.

Na terenie budowy elektrowni gazowo-parowej jeden z pracowników spadł z metalowego rusztowania z wysokości ok. 8 metrów na znajdującego się, na niższym poziomie kolegę.

Wypadek na drabinie i praca na czarno

Wypadek na drabinie i praca na czarno

Data publikacji: 10 listopada 2015 r.

Podkarpackie. Brak doświadczenia i szkoleń bhp spowodowały, że młody pracownik pracujący bez umowy o pracę zaczął karierę zawodową od wypadku.