19 września - Dzień Pracownika Służby BHP

19 września - Dzień Pracownika Służby BHP

Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19.09. Został on wprowadzony podczas Kongresu Służby BHP w październiku 2010 r. Ostatecznie o dacie 19.09 zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe OSPSBHP w grudniu 2010 r.

W zawodzie BHP-owca nie tylko wykształcenie i doświadczenia mają znaczenie. Ważne są także cechy osobowości, które posiada pracownik zatrudniony w służbie bhp. Liczą się tzw. kompetencje miękkie np. samodzielność czy umiejętność przeprowadzania negocjacji.

Najbardziej pożądane, niezbędne cechy każdego pracownika służby bhp

 • odwaga cywilna oraz odporność na stres i naciski,
 • prawność i uczciwość,
 • umiejętność przeprowadzania trudnych zadań, w sytuacji ogólnej niechęci do wydatków, nie przynoszących szybko zysku,
 • otwartość na innowacje i wiedzę o ochronie pracy, ciągłe dokształcanie się,
 • umiejętność wskazywania pracodawcy negatywnych skutków braku dbałości o warunki pracy, na sytuację ekonomiczną firmy i jej wizerunek.

Najbardziej niepożądane cechy każdego pracownika służby bhp

 • brak cywilnej odwagi, chwiejność, postawa „nie ingerująca”, wydawanie pochopnych opinii,
 • zaniedbywanie swoich obowiązków. Brak staranności w kontrolowaniu bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy,
 • działalność „w konspiracji”, niezauważalne dla otoczenia,
 • postawa zdominowana biurokracją, oderwana od życia, brak cierpliwości,
 • bagatelizowanie wymogów regulacji prawnych bhp (relatywizacja prawa),
 • obrona za wszelką cenę swojego pracodawcy przed skutkami działań organów kontrolno-nadzorczych w dziedzinie ochrony pracy, ukrywanie przed pracodawcą „przykrych” dla niego nakazów, decyzji i zarządzeń tych organów.

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są modyfikowane i aktualizowane – ważne, by pracownik służby bhp nadążał za zmianami. Konieczne działania, które powinien podjąć BHP-owiec, po ukazaniu się nowych aktów prawnych z zakresu bhp to:

 1. Rozpracowanie nowej regulacji prawnej. Analiza skutków jako następstwa nowej regulacji.
 2. Podjęcie problemu na posiedzeniu Komisji bhp.
 3. Dokonanie zmian (aktualizacji) w instrukcjach.
 4. Dokonanie zmian  w organizacji pracy, technologiach, procedurach.
 5. Dokonanie szkoleń (instruktaży) uzupełniających.
 6. Uwzględnienie zmian w procedurze oceny ryzyka zawodowego.
 7. Wprowadzenie nowych regulacji prawnych do systemu kontroli.
Wszystkim pracownikom służby bhp składamy najserdeczniejsze życznia wytrwałości, kreatywności, asertywnosci i pogody ducha oraz samych udanych efektów pracy, a takze życzyliwości towarzyszącej w wykonywaniu codziennych obowiązków.
Redakcja Portalu AsystentBHP

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

Skomentuj