28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W 2003 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W ten sposób postanowiono zwrócić uwagę na konieczność stałego, kompleksowego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących, a także uczcić pamięć współobywateli tracących życie w rezultacie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Uchwałą tą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wpisał się w światową akcję na rzecz poprawy warunków pracy znajdująca swój symboliczny wyraz w ogłoszonych przez Międzynarodową Organizację Pracy obchodach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który ma już wieloletnią tradycję. Pierwotnie (od 1996) dzień ten nosił nazwę − Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, a obchodziły go instytucje działające przy Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych z siedzibą w Brukseli. W 2003 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przypadający na 28 kwietnia.

Celem akcji jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Kampania ma na celu skupienie uwagi na międzynarodowej płaszczyźnie na aktualnych problemach związanych z BHP. Dzień ten to czas popularyzowania wiedzy o kulturze bezpieczeństwa, potrzebie ochrony pracownika w środowisku pracy oraz eliminowaniu lub ograniczaniu zagrożeń zdrowotnych. Działania towarzyszące obchodom tego dnia organizowane są na całym świecie i przyjmują różne formy np.: kampanii informacyjno-promocyjnych, czy akcje edukacyjne, tj. wystawy, konkursy, konferencje, spotkania pracownicze. O istocie promowania dobrych praktyk mających na celu poprawienie bezpieczeństwa w pracy świadczyć może fakt, że w Polsce, wskutek wypadków przy pracy co roku ginie średnio 200 osób, a blisko 600 odnosi poważne uszkodzenia ciała. Głównymi przyczynami wypadków są: niewłaściwa organizacja pracy, brak przeszkolenia z zakresu zasad bhp, ograniczona koncentracja podczas wykonywania pracy.

Rokrocznie Światowemu Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy nadawany jest inny temat przewodni. W ten sposób organizatorzy, chcąc zwrócić uwagę na aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Tematy przewodnie w ciągu ostatnich lat:

  • w 2015 roku: „Budujmy Kulturę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”;
  • w 2016 roku: „Stres w miejscu pracy – wspólne wyzwanie”;
  • w 2017 roku: „Lepsze gromadzenie i wykorzystanie danych dotyczących bezpieczeństwa pracy”;
  • w 2018 roku: „Młodzi Bezpieczni w Pracy”;
  • w 2019 roku: „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra”;
  • w 2020 roku: „Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje”.

Tegoroczne hasło obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy to „Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP”.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy zachęca rządy, organizacje, środowiska biznesowe i związki zawodowe, aby bazując na doświadczeniach wyniesionych z pandemii wdrożyć działania, które pomogą lepiej zarządzać bezpieczeństwem pracowników. Pozwoli to skuteczniej chronić ich zdrowie, a przedsiębiorstwom zapewni wsparcie umożliwiające odbudowanie zasobów po wyjściu z kryzysu, a także sprostanie nieprzewidzianym wyzwaniom oraz ewentualnym kryzysom w przyszłości. Pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na prawie każdy aspekt świata pracy:

  • około 20-30% przypadków zachorowań na COVID-19 w niektórych krajach można przypisać narażeniu na zakażenie w miejscu pracy,
  • około 136 mln pracowników ochrony zdrowia i pracowników opieki społecznej jest narażonych na poważne ryzyko zakażenia COVID-19 w pracy,
  • około 7 tysięcy zgonów pracowników służby zdrowia na całym świecie było prawdopodobnie skutkiem choroby COVID-19.

Oprócz realnego zagrożenia zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 w pracy, pandemia przynosi ze sobą także niebezpieczeństwo utraty miejsc pracy, upadanie przedsiębiorstw i zmiany w globalnym łańcuchu dostaw. Pracodawcy i pracownicy dotkliwie doświadczają skutków wprowadzanych restrykcji – zamykania wybranych branż, ograniczania mobilności ludności i kontaktów społecznych. Wykorzystanie podczas pandemii na dużą skalę form pracy zdalnej daje pracownikom nowe możliwości, ale stwarza także potencjalne zagrożenia, np. te o charakterze psychospołecznym, takie jak trudności z zachowaniem równowagi praca-życia pozazawodowe, wyższy poziom stresu czy też obniżenie poziomu satysfakcji z pracy. Nowe praktyki wdrażane w celu ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa mogą być także przyczyną innego typu zagrożeń, np. chemicznych, związanych m.in. ze stosowaniem na szeroką skalę środków do dezynfekcji.

Obecny kryzys pokazał, jak ogromne znaczenie w procesie reagowania kryzysowego i ochrony zdrowia ma istnienie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. MOP zwraca uwagę na potrzebę budowania rezylientnych, czyli niezawodnych i odpornych na kryzysy systemów bhp, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie przedsiębiorstw. Takie systemy pomogą rządom, pracodawcom i pracownikom łagodzić skutki COVID-19, a także umożliwią właściwe reagowanie na nagłe sytuacje – ewentualne nowe kryzysy w zakresie zdrowia publicznego, poważne wypadki przemysłowe, klęski żywiołowe czy inne nieprzewidziane wyzwania.

Tematyce obchodów Dnia będzie poświęcona sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, która odbędzie się właśnie 28 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji oraz raport MOP poświęconym tematyce dnia na: www.ciop.pl/28kwietnia

Oficjalny plakat tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Źródło: ciop.

Jak już wspomniano powyżej 28 kwietnia każdego roku organizowany jest także Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obchody organizowane są przez związki zawodowe. Tego dnia uczestnicy obchodów biorą udział w wydarzeniach, demonstracjach i innych akcjach organizowanych na całym świecie. Działania te mają uświadomić bardzo wysokie społeczne koszty wypadków przy pracy, a także zwrócić uwagę na konieczność prowadzenia stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy.

Wypadki przy pracy w 2020 r.

W opublikowanych przez GUS statystykach poinformowano, że w roku 2020 r. odnotowano ogółem  62740 zgłoszeń wypadków przy pracy. Jest to znaczny spadek w stosunku do 2019 roku, kiedy zgłoszono 83205 osób poszkodowanych.

W 2020 r. według wstępnych danych wskutek wypadku przy pracy śmierć poniosło 189 poszkodowanych. W roku 2019 roku odnotowano 184 takich przypadków, a w roku 2018 było ich 209.

Więcej na temat statystyk wypadkowych w tekście:

https://asystentbhp.pl/bezpieczniejsza-praca-w-dobie-pandemii-mniej-poszkodowanych-w-wypadkach-przy-pracy/

Zachęcamy także do skorzystania z promocji na produkty wydawnicze dla każdego behapowca – www.sklep.tarbonus.pl

blank

Źródła Pomocnicze:

 1. ciop.pl
 2. gov.pl
 3. europa.eu
 4. gov.pl
 5. gov.pl/web/wsse-bydgoszcz

Podstawa Prawna:

 1. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Skomentuj