89% pracowników deklaruje łatwe znalezienie pracy

89% pracowników deklaruje łatwe znalezienie pracy

89 proc. polskich pracowników deklaruje, że w razie potrzeby bez problemu znalazłoby jakąkolwiek pracę – wynika z najnowszego sondażu firmy Randstad. Głównym powodem zmiany pracodawcy jest chęć rozwoju zawodowego.

Według sondażu miejsce zatrudnienia najczęściej zmieniają pracownicy z regionu wschodniego (23 proc.), północnego (22 proc.) i centralnego (22 proc.) Z kolei poniżej krajowej średniej są zachodnie regiony kraju (16 proc.). Pracodawców najczęściej zmieniają pracownicy wielkich aglomeracji (32 proc.) i wsi na ich obrzeżach (26 proc.), a także ludzie młodzi do 29 lat (38 proc.).

Z badań wynika, że spadł poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Według ostatniego badania zadowolony z pracy w swojej firmie jest co siódmy korespondent. I w tym wypadku najkorzystniejsze wyniki zanotowano dla południa Polski. Pozytywne nastroje widać także wśród mieszkańców wsi w obrębie dużej aglomeracji miejskiej i osób w wieku 30-39 lat. Większą satysfakcję odczuwają mężczyźni.

Satysfakcja na dość wysokim poziomie znajduje się od dłuższego czasu. 72 proc. Polaków w naszych badaniach mówi, że jest z pracy zadowolona, jedna piąta mówi nawet, że bardzo zadowolona, ale też widzimy, że nawet jeśli spadła nam nieznacznie w ostatnim badaniu satysfakcja zawodowa, to nie przekłada się to od razu na to, że chcielibyśmy szukać nowej pracy. Tylko 10 proc. respondentów wskazało, że w tej chwili aktywnie poszukuje nowego zatrudnienia i ta sytuacja nie zmienia się od kilku badań – mówi Mateusz Żydek.

Jeśli chodzi o podwyżki wynagrodzeń, to w ciągu ostatniego półrocza otrzymało je czterech na dziesięciu pracowników. Najczęściej doceniano robotników niewykwalifikowanych (45 proc.), kierowników średniego szczebla (44 proc.) i specjalistów (41 proc.). Wzrost wynagrodzeń w ciągu ostatnich sześciu miesięcy deklaruje niemal co drugi badany w wieku do 30 lat (48 proc.).

Podwyżki u swoich aktualnych pracodawców w ubiegłym roku otrzymało 42 proc. badanych, najczęściej byli to mieszkańcy Polski południowej (46 proc.) i regionów zachodnich (46 proc.) oraz respondenci ze wsi w obrębie aglomeracji miejskich (57 proc.), a także osoby w wieku pomiędzy 30 a 39 lat (47 proc.). W większości wypadków szefowie przyznawali podwyżki w wysokości od 5 do 10 proc. (44 proc.).

Według sondażu niemal połowa wszystkich badanych (47 proc.) jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia. Niemal co drugi ankietowany spodziewa się wzrostu wynagrodzenia na początku roku.

Sondaż został zrealizowany między 3 a 13 grudnia 2018 r. Wzięło w nim udział tysiąc respondentów.

Skomentuj