Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Od 1 kwietnia 2017 r. uległ zmianie wykaz maszyn, do których obsługi wymagana jest książka operatora. Poniżej przedstawione zostały tabele zmian.

Tabele stanowią nawiązanie do artykułu z dnia 17 marca 2017 r. zatytułowanego „Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn”.

Pierwszą grupę stanowią maszyny do robót ziemnych. W tej kategorii zrezygnowano z czterech maszyn, których użytkowanie zgodnie z nowymi przepisami, nie wymaga uprawnień.

Zmiany wystąpiły w nazewnictwie przedmiotów oraz w liczbie klas uprawnień. Gdy spojrzymy na tabelę, zauważymy, że część maszyn czy urządzeń nie posiada już trzech klas uprawnień, a dwie.

Dokonano zmian w jednostkach charakteryzujących maszynę czy urządzenie. Przykładem jest zmiana jednostki charakteryzującej dla koparki jednonaczyniowej i ładowarki jednonaczyniowej na masę całkowitą. Zmiana jednostki z pojemności naczynia w m3 na masę całkowitą w tonach.

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych

 

 

           Stare brzmienie

Nowe brzmienie

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

III

II

I

1

Koparki jednonaczyniowe

pojemność naczynia m3

do 0,8

od 1,5

wszystkie

typy

masa całkowita tony

do 25

-

wszystkie

2

Koparkoładowarki1

-

wszystkie typy

-

-

-

wszystkie

-

-

3

Koparkospycharki

-

wszystkie typy

-

-

-

wszystkie

-

-

4

Koparki wielonaczyniowe2,3

wydajność m3/h

 

 

do 100

do 500

wszystkie typy

-

-

 

-

wszystkie

5

Koparki drenarskie

moc silnika kW

 

do 175

wszystkie

typy

-

USUNIĘTO

6

Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe /Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe  do rowów

-

wszystkie typy

-

-

-

wszystkie

-

-

7

Spycharki

moc silnika kW

do 110

do 220

wszystkie typy

moc silnika kW

do 110

-

wszystkie

8

Równiarki

moc silnika kW

do 110

do 220

wszystkie typy

-

-

-

wszystkie

9

Zgarniarki

pojemność skrzyni m3

do 10

do 15

wszystkie

typy

-

-

-

wszystkie

10

Ładowarki jednonaczyniowe4

pojemność naczynia m3

do 2,5

do 5,0

wszystkie typy

masa całkowita tony

do 20

-

wszystkie

11

Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające

pojemność czerpaka m3

do 1,5

wszystkie typy

-

-

-

wszystkie

-

12

Pogłębiarki wielonaczyniowe pływające

wydajność m3/h

do 75

wszystkie typy

-

-

-

wszystkie

-

13

Pogłębiarki ssące śródlądowe

-

wszystkie typy

-

-

-

wszystkie

-

-

14

Palownice

Ø pala w mm

do 600

wszystkie typy

-

-

-

wszystkie

-

15

Kafary5

typ maszyny

Bez klas

-

Bez klas

16

Młoty spalinowe

-

wszystkie typy

-

-

USUNIĘTO

 

 

17

Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania5

-

wszystkie

typy

-

-

-

wszystkie

-

-

18

Wiertnice do kotłowni5

typy maszyny

Bez klas

-

Bez klas

19

Wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym/ Wiertnice dla technologii bezwykopowych

Ø rury mm

do 600

wszystkie  

typy 

-

Ø rury mm

Do 800

wszystkie

-

20

Świdroustawiacze słupów

-

wszystkie typy

-

-

USUNIĘTO

21

Maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych

-

wszystkie typy

-

-

USUNIĘTO

*Przypisy odnoszące się do brzmienia od dnia 1 kwietnia 2017 r.

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.

2) Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h.

3) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej łańcuchowej do rowów.

4) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.

5) Z wyłączeniem narzędzi ręcznych.

Skomentuj