Aktualny wykaz maszyn do robót ziemnych i drogowych

Od 1 kwietnia 2017 r. uległ zmianie wykaz maszyn, do których obsługi wymagana jest książka operatora. Poniżej przedstawione zostały tabele zmian.

Tabele stanowią nawiązanie do artykułu z dnia 17 marca 2017 r. zatytułowanego „Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn”.

Pierwszą grupę stanowią maszyny do robót ziemnych. W tej kategorii zrezygnowano z czterech maszyn, których użytkowanie zgodnie z nowymi przepisami, nie wymaga uprawnień.

Zmiany wystąpiły w nazewnictwie przedmiotów oraz w liczbie klas uprawnień. Gdy spojrzymy na tabelę, zauważymy, że część maszyn czy urządzeń nie posiada już trzech klas uprawnień, a dwie.

Dokonano zmian w jednostkach charakteryzujących maszynę czy urządzenie. Przykładem jest zmiana jednostki charakteryzującej dla koparki jednonaczyniowej i ładowarki jednonaczyniowej na masę całkowitą. Zmiana jednostki z pojemności naczynia w m3 na masę całkowitą w tonach.

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych

           Stare brzmienie

Nowe brzmienie

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

III

II

I

1

Koparki jednonaczyniowe

pojemność naczynia m3

do 0,8

od 1,5

wszystkie

typy

masa całkowita tony

do 25

wszystkie

2

Koparkoładowarki1

wszystkie typy

wszystkie

3

Koparkospycharki

wszystkie typy

wszystkie

4

Koparki wielonaczyniowe2,3

wydajność m3/h

do 100

do 500

wszystkie typy

wszystkie

5

Koparki drenarskie

moc silnika kW

do 175

wszystkie

typy

USUNIĘTO

6

Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe /Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe  do rowów

wszystkie typy

wszystkie

7

Spycharki

moc silnika kW

do 110

do 220

wszystkie typy

moc silnika kW

do 110

wszystkie

8

Równiarki

moc silnika kW

do 110

do 220

wszystkie typy

wszystkie

9

Zgarniarki

pojemność skrzyni m3

do 10

do 15

wszystkie

typy

wszystkie

10

Ładowarki jednonaczyniowe4

pojemność naczynia m3

do 2,5

do 5,0

wszystkie typy

masa całkowita tony

do 20

wszystkie

11

Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające

pojemność czerpaka m3

do 1,5

wszystkie typy

Skomentuj