Thumb

Zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku

Zakłady ze względu na stosowaną ilość substancji niebezpiecznych są zakwalifikowane do zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub o dużym ryzyku (ZDR).
Thumb

Planowane zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.