Czas pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z wyjątkami które przedstawiamy poniżej.

więcej

Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

ARTYKUŁY
Zaplanuj kiedy chcesz mieć wolne za 6 stycznia

Zaplanuj kiedy chcesz mieć wolne za 6 stycznia

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

czytaj więcej
Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele

Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele

Sejm uchwalił w piątek ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele.

czytaj więcej
Od kiedy zacznie obowiązywać zakaz handlu w niedzielę?

Od kiedy zacznie obowiązywać zakaz handlu w niedzielę?

W tym momencie wejście w życie ograniczenia handlu w niedziele 1 stycznia 2018 r. jest mało prawdopodobne - powiedział w piątek szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

czytaj więcej
Pracowniku za 11 listopada przysługuje Ci dzień wolny!

Pracowniku za 11 listopada przysługuje Ci dzień wolny!

W tym roku święto 11 listopada przypada w sobotę. Czy w takim przypadku pracodawca ma obowiązek oddać pracownikom dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

czytaj więcej
Czy po raz ostatni wracamy do czasu zimowego?

Czy po raz ostatni wracamy do czasu zimowego?

W nocy z soboty na niedzielę będziemy spali godzinę dłużej, bo zmieniamy czas z letniego na zimowy. 29 października nad ranem cofniemy wskazówki zegarów z godz. 3.00 na godz. 2.00. Do czasu letniego wrócimy 25 marca 2018

czytaj więcej
Personel medyczny często świadczy pracę bez odpoczynku

Personel medyczny często świadczy pracę bez odpoczynku

W ok. 23 proc. skontrolowanych w 2015 r. placówkach pracodawcy nie zapewnili m.in. lekarzom, pielęgniarkom i diagnostom laboratoryjnym odpoczynku dobowego, a w 11 proc. tygodniowego - wynika z kontroli PIP.

czytaj więcej
Komunikat UE w sprawie dyrektywy o czasie pracy

Komunikat UE w sprawie dyrektywy o czasie pracy

Zagadnienie czasu pracy jest fundamentalnym prawem, które zasadza się w przepisach prawa europejskiego i międzynarodowego.

czytaj więcej
Nie przegap zmiany czasu

Nie przegap zmiany czasu

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2017 roku ma miejsce w nocy z 25 na 26 marca. Przestawiamy wtedy zegarki o godzinę do przodu z godziny 2.00 na 3.00.

czytaj więcej
Czas pracy maszynistów

Czas pracy maszynistów

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 14 listopada 2016 r. w siedzibie Sejmu zapoznała się z raportem Państwowej Inspekcji Pracy "Bezpieczeństwo pracy na kolei – przestrzeganie przepisów o czasie pracy".

czytaj więcej
Kary za nielegalne zatrudnienie i poświad. nieprawdy

Kary za nielegalne zatrudnienie i poświad. nieprawdy

Właścicielka piekarni i sieci sklepów rozprowadzających jej pieczywo odpowiedziała za fałszowanie ewidencji czasu pracy.

czytaj więcej
Elastyczny czas pracy bez porozumienia z załogą

Elastyczny czas pracy bez porozumienia z załogą

Nieprawidłowy tryb wprowadzenia rozkładów czasu pracy, które przewidują ruchomy czas rozpoczynania pracy skutkował pracą w nadgodzinach.

czytaj więcej
Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

W świetle art. 4c rozporządzenia (WE) 561/2006 kierowca to osoba, która prowadzi pojazd, nawet przez krótki czas....

czytaj więcej