Thumb

W Łodzi powstanie Międzynarodowe Centrum Badawcze Czasu Pracy

W Łodzi powstanie Międzynarodowe Centrum Badawcze Czasu Pracy, dostarczające przedsiębiorcom praktycznej wiedzy, wynikającej z badań nad czasem pracy w firmach produkcyjnych - poinformowała w środę firma doradcza Déhora, która ma zamiar otworzyć ten ośrodek.
Thumb

Praca zmianowa wydaje się zwiększać ryzyko zakażenia COVID-19

Osoby pracujące w systemie zmianowym mogą być niemal trzykrotnie bardziej narażone na zakażenie COVID-19 – informuje pismo “Thorax”.
Thumb

Raport: pracownicy chcieliby korzystać z „pracowakacji”, brakuje regulacji prawnych

Trzy czwarte polskich pracowników chciałoby korzystać z tzw. workation, czyli łączyć pracę z wakacjami, jednak praca poza biurem nie jest w Polsce w pełni uregulowania - informuje w poniedziałkowym komunikacie firma Personnel Service.
Thumb

Czy zawarcie kilku umów z jednym pracodawcą wpływa na minimalny okres odpoczynku dobowego?

Kodeks Pracy określa minimalny okres odpoczynku pracownika. Czy okres ten ulega skróceniu w przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy z tym samym pracodawcą? Opinię w tej sprawie 17 marca 2021 r. wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Thumb

Dwa dni dodatkowego urlopu – zmiana przepisów w związku z epidemią

Według nowych przepisów honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki (w tym osocze po chorobie COVID-19), w przypadku ogłoszenia stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, należy się m.in. zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym.
Thumb

Praca zdalna pracownika, a zatrudnienie w zadaniowym systemie czasu pracy

Obecnie trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się do zmiany regulacji w zakresie prawa pracy, w tym również przepisów związanych z wymiarem i rozkładami czasu pracy. Nowe regulacje podyktowane są potrzebą uelastycznienia czasu pracy pracowników i koniecznością stworzenia nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy pracowników. Wprowadzona ustawą Covidową praca zdalna dla pracownika modyfikuje obecne przepisy w tej materii. Wiele elementów charakterystycznych dla zadaniowego systemu czasu pracy można zauważyć w przepisach dotyczących pracy zdalnej.
Thumb

Systemy czasu pracy

Według ogólnych zasad czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, co przeciętnie przekłada się na 40 godzin tygodniowo. Dając możliwość elastyczności, zarówno pracownikom jak i pracodawcom, Kodeks pracy przewiduje kilka różnych rodzajów systemów czasu pracy.
Thumb

Praca w godzinach nadliczbowych – najważniejsze informacje

Pracodawca mając uzasadnioną przyczynę może żądać od pracownika pracy w godzinach nadliczbowych. Jakie są ograniczenia nadgodzin? Kto nie może pracować w godzinach nadliczbowych? Jaki dodatek przysługuje pracownikowi za dodatkowe godziny pracy?
Thumb

Odrabianie godzin pracy za czas przestoju firmy

Pandemia koronawirusa doprowadziła do sytuacji, w której mnóstwo firm musiało działać na zwolnionych obrotach, przez co wielu pracowników trafiło na postojowe. Pracodawcy jednak widzą konieczność odrobienia tego czasu, kiedy firmy wrócą do normalności.
Thumb

Harmonogram dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce w 2021 r.

Czas pracy pracowników w 2021 roku będzie krótszy w stosunku do roku bieżącego. Pracownicy przepracują łącznie 2016 godzin.  W nadchodzącym roku będziemy mieć 113 dni wolnych od pracy, z czego 13 to święta ustawowo wolne od pracy. Pracodawca w 2021 r. będzie musiał oddać pracownikom 2 dni wolne za święta, które wypadają w sobotę.