Działania organizacyjno-techniczne

Urządzenia ochronne – osłony lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:

 • zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,
 •  powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej,
 • nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej,
 • zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych.

więcej

Do środków organizacyjnych i proceduralnych można zaliczyć:

 • wyeliminowanie lub ograniczenie czynnika,
 • badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowi­sku pracy,
 • ograniczenie liczby narażonych,
 • ograniczenie ekspozycji,
 • badania lekarskie pracowników,  
 • przeniesienie pracowników do innych prac.
ARTYKUŁY
Bhp w galwanizerni

Bhp w galwanizerni

Nie wolno przeznaczać na galwanizernię pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu terenu otaczającego budynek.

czytaj więcej
Produkcja potokowa jako forma organizacji pracy

Produkcja potokowa jako forma organizacji pracy

Produkcja potokowa to udoskonalona forma produkcji szeregowej, w której przedmiot przechodzi bez przerwy przez kolejne operacje wykonywane na stanowiskach...

czytaj więcej
Pomieszczenia pracy

Pomieszczenia pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń pracy stosownie do jej rodzaju, a także liczby zatrudnionych osób.

czytaj więcej
Czynniki niebezpieczne - drgania mechaniczne

Czynniki niebezpieczne - drgania mechaniczne

Drgania mechaniczne to drgania lub wstrząsy przekazywane do organizmu człowie¬ka przez części ciała mające bezpośredni kontakt z drgającym obiektem.

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy - hałas

Czynniki niebezp. w środowisku pracy - hałas

Hałasem nazywamy każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

czytaj więcej
Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja i klimatyzacja

Pracodawca ma narzucony przepisami szereg wymagań minimalnych przy tworzeniu stanowisk pracy. Wraz z rozwojem postępu technologicznego stanowiska pracy powinny być wyposażane w jak najnowsze rozwiązania techniczne oraz

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy-prom. optyczne 2

Czynniki niebezp. w środowisku pracy-prom. optyczne 2

Druga część artykułu poświęconego promieniowaniu optycznemu. Omówione w nim zostaną rodzaje promieniowań oraz ich wpływ na człowieka.

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy - prom. optyczne

Czynniki niebezp. w środowisku pracy - prom. optyczne

Pierwsza część artykułu poświęconego promieniowaniu optycznemu. Omówione w nim zostaną informacje ogólne, obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego oraz środki przeciwdziałania.

czytaj więcej
Oświetlenie miejsca pracy

Oświetlenie miejsca pracy

Obecnie praca polega głównie na odbiorze i przetwarzaniu danych. Najwięcej informacji dostarcza oko ludzkie (około 80–90%).

czytaj więcej