Kobiety

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

więcej

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

ARTYKUŁY
Niesprawiedliwe wynagradzanie kobiet - badania

Niesprawiedliwe wynagradzanie kobiet - badania

Kobiety uważają, że są mniej sprawiedliwie i rzadziej oceniane przez swoich szefów niż mężczyźni i otrzymują mniej sprawiedliwe wynagrodzenia - wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z SGH w Warszawie.

czytaj więcej
Urlopy dla rodziców, a obecny stan prawny

Urlopy dla rodziców, a obecny stan prawny

Urlopy zwłaszcza dla młodych rodziców są kwestią priorytetową. Warto w związku z tym przyjrzeć się bliżej obowiązującym regulacjom.

czytaj więcej
Zmiana przepisów przy ręcznych pracach transportowych

Zmiana przepisów przy ręcznych pracach transportowych

1 maja wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

czytaj więcej
Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych

Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych

Zbliża się 1 maja, który jest dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

czytaj więcej
Metamorfozy w wykazie prac uciążliwych dla kobiet

Metamorfozy w wykazie prac uciążliwych dla kobiet

1 maja 2017 r. to dzień wejścia w życie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

czytaj więcej
"Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję"

"Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję"

Dziś 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet. Przyjrzyjmy się zatem jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy.

czytaj więcej
Zmiany dotyczące kobiet w ciąży i karmiących piersią

Zmiany dotyczące kobiet w ciąży i karmiących piersią

Zmiany przewidują nowy wykaz prac uciążliwych tylko dla kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią.

czytaj więcej
Projekt zmian w Kodeksie pracy

Projekt zmian w Kodeksie pracy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj więcej
Kobiety a bezpieczeństwo i higiena pracy

Kobiety a bezpieczeństwo i higiena pracy

Dzień 8 marca, pierwotnie zwany Międzynarodowym Dniem Kobiet Pracy, jest obchodzony od ponad 100 lat w uznaniu roli kobiet i ich wkładu w rozwój społeczeństwa. Kobiety stanowią 45% ogółu pracowników w Unii Europejskiej.

czytaj więcej
Ważne dla bezrobotnych przed i po urodzeniu dziecka

Ważne dla bezrobotnych przed i po urodzeniu dziecka

Zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nadają nowe uprawnienia bezrobotnym kobietom w ciąży oraz po urodzeniu dziecka

czytaj więcej