Młodociani

Młodocianym w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  1. ukończyli co najmniej gimnazjum (od 1 września 2017 r. – ośmioletnią szkołę podstawową),
  2. przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

więcej

Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat. Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się.

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia.

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.

ARTYKUŁY
W najbliższym czasie ważne zmiany w prawie pracy

W najbliższym czasie ważne zmiany w prawie pracy

W najbliższym czasie wejdą w życie ważne zmiany w prawie pracy, m.in. wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy - przypomina MPiPS.

czytaj więcej
Bezpieczna praca w wakacje za granicą

Bezpieczna praca w wakacje za granicą

Młodzież, studenci chętnie szukają wakacyjnych ofert pracy, zwłaszcza za granicą warunki pracy wydają im się bardzo atrakcyjne. Należy jednak zachować ostrożność przy wyborze agencji zatrudnienia.

czytaj więcej
Mikroklimat gorący w miejscu pracy

Mikroklimat gorący w miejscu pracy

Mikroklimat gorący należy do czynników szkodliwych w miejscu pracy. Może on powodować przegrzanie i naruszenie równowagi cieplnej organizmu.

czytaj więcej
Praca w wakacje

Praca w wakacje

Wakacje to czas nie tylko wypoczynku, ale także okres, w którym wiele osób może zarobić lub dorobić pracując na określony czas i na podstawie określonej formy zatrudnienia.

czytaj więcej
Praca w wysokich temperaturach

Praca w wysokich temperaturach

Praca w wysokich temperaturach określana jest jako praca w mikroklimacie gorącym, który to z kolei należy do czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

czytaj więcej
Wymagania prawne związane z ochroną pracy młodocianych

Wymagania prawne związane z ochroną pracy młodocianych

Osoby młodociane należą do tej grupy społecznej, której należy się szczególna ochrona – także w zakresie ochrony pracy. W przepisach nastąpiły pewne zmiany w tym zakresie, w związku ze zmianami w systemie oświaty.

czytaj więcej
Młodociani, wakacyjni pracownicy

Młodociani, wakacyjni pracownicy

Okres wakacyjny to nie tylko czas odpoczynku dla osób nieletnich. Młodociani mogą pracować także w wakacje.

czytaj więcej
Prawo do urlopu pracownika młodocianego

Prawo do urlopu pracownika młodocianego

Młodociani stanowią grupę pracowniczą otoczoną przez Kodeks pracy szczególną ochroną. Jaki zatem wymiar urlopu przysługuje pracownikowi młodocianemu?

czytaj więcej
Dzieci dorabiały nocą

Dzieci dorabiały nocą

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Inspektorzy OIP w Kielcach w czasie kontroli ujawnili grupę kilkunastu młodych ludzi wykonujących pracę w porze nocnej, bez badań lekarskich i szkoleń.

czytaj więcej
Zatrudnianie młodocianych

Zatrudnianie młodocianych

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo pracy pracowników młodocianych

Bezpieczeństwo pracy pracowników młodocianych

Stosownie do art. 190 Kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18 lat.

czytaj więcej