Niepełnosprawni

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

więcej

Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
  • umiarkowany – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
  • lekki – osoba o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości – udowodnione przez pracodawcę.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

ARTYKUŁY
Przepisy KP nie dyskwalifikują osób niepełnosprawnych

Przepisy KP nie dyskwalifikują osób niepełnosprawnych

Przepisy kodeksu pracy nie ograniczają możliwości podjęcia zatrudnienia osobom niepełnosprawnym ze względu na jej przyczynę - podkreślił we wtorek podczas posiedzenia sejmowej komisji Mirosław Przewoźnik.

czytaj więcej
Zmiany odnośnie legitymacji dla osób niepełnosprawnych

Zmiany odnośnie legitymacji dla osób niepełnosprawnych

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane na nowych zasadach; natomiast 1 września wejdą w życie przepisy zmieniające wygląd legitymacji - przypomina MRPiPS.

czytaj więcej
Osoba niepełnosprawna w pracy

Osoba niepełnosprawna w pracy

Początkiem maja obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jak zatem wygląda praca osób niepełnosprawnych? Czy mają takie same prawa i obowiązki jak każdy pracownik?

czytaj więcej
Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w poniższych ustawach.

czytaj więcej
5 zmian w refundacji składek i wpłat na PFRON

5 zmian w refundacji składek i wpłat na PFRON

1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886)

czytaj więcej
Wybrane zasady przyst. stanowisk dla niepełnosprawnych

Wybrane zasady przyst. stanowisk dla niepełnosprawnych

Obowiązkiem zakładu, który zatrudnia pracowników, a wśród nich osoby niepełnosprawne, jest – zgodnie z kodeksem pracy – dokonanie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

czytaj więcej
Czas pracy osób niepełnosprawnych - czy to się opłaca?

Czas pracy osób niepełnosprawnych - czy to się opłaca?

Mniejszy wymiar czasu pracy, dodatkowe przerwy na regenerację, dodatkowy urlop na cele rehabilitacyjne. Czy zatrudnianie osób z niepełnosprawnością się opłaca?

czytaj więcej
Zmiany w dotacjach z PFRON

Zmiany w dotacjach z PFRON

Niewielkie opóźnienie w zapłacie składek nie pozbawi niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników dotacji z PFRON.

czytaj więcej
Jedno świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Jedno świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnujący z pracy otrzymają świadczenie pielęgnacyjne – zakłada propozycja przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj więcej
Ułatwienia dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

Ułatwienia dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 29 października został przekazany do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej
Zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

Zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

W dniu 16 lipca 2014 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

czytaj więcej
Ponowna zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

Ponowna zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

Kluby poselskie poparły rządowy projekt przywracający skrócony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo czas pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

czytaj więcej