Thumb

Nietypowe zagrożenia podczas pracy na wysokości

To, że praca na wysokości jest niebezp. zajęciem, wydaje się oczywistością. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak różnorodne są związane z nią zagrożenia i jak łatwo mogą skończyć się wypadkiem albo chorobą.
Thumb

Ocena ryzyka zawodowego dla ratownika medycznego

Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Ratownik medyczny zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.
Thumb

Ewentualność atmosfery wybuchowej w miejscach pracy

Pracodawca ma obowiązek dokonać pełnej oceny ryzyka, które wiąże się z możliwością wystąpienia w określonych miejscach pracy atmosfery wybuchowej.
Thumb

Czynniki niebezpieczne – mikroklimat

Komfortem cieplnym nazywamy warunki mikroklimatu, w których człowiek nie odczuwa ani ciepła, ani chłodu. Granice komfortu cieplnego zostały określone na podstawie dwóch wskaźników:
Thumb

Bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych cz.2

W drugiej częśc artykułu omówimy m.in. czynności zabronione przy eksploatacji sieci i rurociągów, obsługę pomp, wentylatorów, dmuchaw i sprężarek, zagrożenia występujące na składowiskach węgla.
Thumb

Bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych cz.1

Mamy sezon grzewczy w zakładach pracy, a więc pora przypomnieć kilka podstawowych informacji na temat bezpiecznej eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych.
Thumb

BHP na budowie

Jakie zagrożenia i czynniki niebezpieczne możemy spotkać na budowie?
Thumb

Od dziś – Nowe rozporządzenie w sprawie NDS!

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Thumb

Promieniowanie jonizujące

Artykuł 223 kodeksu pracy stanowi szczególne podkreślenie szkodliwości dla zdrowia promieniowania jonizującego pochodzącego zarówno ze źródeł sztucznych, jak i naturalnych.