Poprawa warunków pracy

Pracodawca ma narzucony przepisami szereg wymagań minimalnych przy tworzeniu stanowisk pracy. Wraz z rozwojem postępu technologicznego stanowiska pracy powinny być wyposażane w jak najnowsze rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, biorąc pod uwagę np. bilans ekonomiczny danego przedsiębiorstwa.

więcej

Dobry system wentylacji czy klimatyzacji powinien zagwarantować odpowiedni kom­fort w pomieszczeniu.

Ważne jest zachowanie:

  • odpowiedniego rozkładu temperatury,
  • prędkości powietrza,
  • czystości powietrza (mechanicznego i fizykochemicznego),
  • niskiego poziomu hałasu.

Wentylacja ma za zadanie doprowadzenie i utrzymanie powietrza w pomieszczeniach przez nią obsługiwanych w taki sposób, aby jego czystość, temperatura i ruch pozosta­wały w określonych granicach, bez ingerencji w parametry powietrza dostarczanego z zewnątrz.

Klimatyzacja ma za zadanie zapewnienie warunków komfortowych wewnątrz po­mieszczeń. Dopuszczalne parametry powietrza mogą wynikać z komfortu przebywania w tych pomieszczeniach ludzi lub procesów technologicznych.

ARTYKUŁY
Rada zapoznała się z programem działania PIP

Rada zapoznała się z programem działania PIP

W 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzą 72 tys. kontroli. Tak wynika z opracowanego na rok przyszły programu działania PIP, jaki Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy przedstawił Radzie Ochrony Pracy 5 grudnia 2017 r

czytaj więcej
BHP w edukacji

BHP w edukacji

Włączanie tematyki BHP do głównego nurtu edukacji

czytaj więcej
Wysoki poziom BHP opłaca się przedsiębiorstwom

Wysoki poziom BHP opłaca się przedsiębiorstwom

W czasach trudnych gospodarczo warto pamiętać, że niedostateczne bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy kosztują. Co więcej, zarządzanie BHP w przedsiębiorstwach pozwala zwiększyć ich wydajność i rentowność.

czytaj więcej
Zielone sektory

Zielone sektory

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w zielonych miejscach pracy

czytaj więcej
ExPlant - utrzymanie ruchu wsparte rozwiązaniami IT

ExPlant - utrzymanie ruchu wsparte rozwiązaniami IT

Aby realizować nowe wyzwania stawiane przed zakładami przemysłowymi, kierujemy swoją uwagę na implementację innowacyjnych technologii informatycznych.

czytaj więcej
Smartfony i tablety w zakładach produkcyjnych

Smartfony i tablety w zakładach produkcyjnych

Środowiska produkcyjne dostrzegają już praktyczne korzyści z adaptowania do swoich działań smartfonów, tabletów i elektroniki noszonej (wearables).

czytaj więcej
Koordynator ds. BHP

Koordynator ds. BHP

W niniejszym artykule przybliżymy: rolę koordynatora ds. bhp, sposoby powołania na funkcję koordynatora bezpieczeństwa, zakres obowiązków osoby wyznaczonej na koordynatora ds. bhp

czytaj więcej
Pomoc w zapobieganiu przyszłym zagrożeniom

Pomoc w zapobieganiu przyszłym zagrożeniom

Skuteczne zapobieganie nowym oraz pojawiającym się zagrożeniom wymaga aktualnych i wiarygodnych informacji.

czytaj więcej
BHP w mikroprzedsiębiorstwach

BHP w mikroprzedsiębiorstwach

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) tworzą kręgosłup gospodarki UE i są uważane za najważniejszy motor wzrostu gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia oraz integracji społecznej.

czytaj więcej
Kontrola warunków pracy

Kontrola warunków pracy

Celem kontroli warunków pracy jest wykrycie (ujawnienie, identyfikacja) faktów niezgodności materialnych warunków środowiska pracy z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej
Efektywne instalacje oświetleniowe dla przemysłu

Efektywne instalacje oświetleniowe dla przemysłu

W poszukiwaniu najbardziej korzystnych rozwiązań w zakresie instalacji oświetleniowych wiele zakładów decyduje się na wymianę całej technologii oświetlenia, zamiast ciągłej naprawy poszczególnych elementów systemu.

czytaj więcej
Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

Stan techniczny urządzeń oświetleniowych oraz warunki ich eksploatacji powinny być kontrolowane w ramach oględzin i przeglądów. Brakujące i niesprawne źródła światła powinny być uzupełniane na bieżąco.

czytaj więcej