Poprawa warunków pracy

Pracodawca ma narzucony przepisami szereg wymagań minimalnych przy tworzeniu stanowisk pracy. Wraz z rozwojem postępu technologicznego stanowiska pracy powinny być wyposażane w jak najnowsze rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, biorąc pod uwagę np. bilans ekonomiczny danego przedsiębiorstwa.

więcej

Dobry system wentylacji czy klimatyzacji powinien zagwarantować odpowiedni kom­fort w pomieszczeniu.

Ważne jest zachowanie:

  • odpowiedniego rozkładu temperatury,
  • prędkości powietrza,
  • czystości powietrza (mechanicznego i fizykochemicznego),
  • niskiego poziomu hałasu.

Wentylacja ma za zadanie doprowadzenie i utrzymanie powietrza w pomieszczeniach przez nią obsługiwanych w taki sposób, aby jego czystość, temperatura i ruch pozosta­wały w określonych granicach, bez ingerencji w parametry powietrza dostarczanego z zewnątrz.

Klimatyzacja ma za zadanie zapewnienie warunków komfortowych wewnątrz po­mieszczeń. Dopuszczalne parametry powietrza mogą wynikać z komfortu przebywania w tych pomieszczeniach ludzi lub procesów technologicznych.

ARTYKUŁY
Rozwiązania IT w recepcjach nieruchomości komercyjnych

Rozwiązania IT w recepcjach nieruchomości komercyjnych

Polska branża nieruchomości komercyjnych nie odstaje od zagranicznych, a co więcej dynamicznie się rozwija. Coraz większa konkurencja w tym sektorze powoduje,

czytaj więcej
Najlepszą formą prewencji są same kontrole

Najlepszą formą prewencji są same kontrole

"Rzeczywiście skuteczność działań PIP znacząco ograniczają obecnie obowiązujące przepisy. Mamy propozycje zmian, jednak ich realizacja wymaga podjęcia inicjatywy ustawodawczej" - mówi Roman Giedrojć.

czytaj więcej
Zarządzanie i ochrona obiektów logistycznych

Zarządzanie i ochrona obiektów logistycznych

Branża TSL jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż obejmuje niemal wszystkie sektory gospodarki.

czytaj więcej
Produkcja potokowa jako forma organizacji pracy

Produkcja potokowa jako forma organizacji pracy

Produkcja potokowa to udoskonalona forma produkcji szeregowej, w której przedmiot przechodzi bez przerwy przez kolejne operacje wykonywane na stanowiskach...

czytaj więcej
Badanie poziomu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy

Badanie poziomu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy

Pojęcie kultura bezpieczeństwa i higieny pracy, będące składnikiem kultury bezpieczeń¬stwa, czy jeszcze obszerniej kultury organizacji, jest stosunkowo nowe i występuje od lat 80-tych XX wieku.

czytaj więcej
Narzędzia elektroniczne BHP

Narzędzia elektroniczne BHP

Rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych prowadzi do powstania coraz większej liczby interaktywnych narzędzi sieciowych (e-narzędzi), a obszar bezpieczeństwa i higieny pracy nie pozostaje na te zmiany obojętny.

czytaj więcej
Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem – to ogół działań, wchodzących w zakres obowiązków pracodawcy, podejmowanych w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

czytaj więcej
Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja i klimatyzacja

Pracodawca ma narzucony przepisami szereg wymagań minimalnych przy tworzeniu stanowisk pracy. Wraz z rozwojem postępu technologicznego stanowiska pracy powinny być wyposażane w jak najnowsze rozwiązania techniczne oraz

czytaj więcej
Profilaktyczne posiłki i napoje.

Profilaktyczne posiłki i napoje.

Pracodawca zapewnia pracownikom zarówno wodę zdatną do picia, jak również w określonych warunkach napoje i posiłki regeneracyjne. Kiedy zapewnienie wody do picia i profilaktycznych posiłków jest obowiązkiem pracodawcy?.

czytaj więcej
Prawa pracowników w czasie upałów

Prawa pracowników w czasie upałów

Kiedy za oknem żar leje się z nieba, a słupek rtęci raz po raz przekracza 30°C, należy pamiętać o bieżącym uzupełnianiu płynów w organizmie

czytaj więcej
Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MŚP

Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) tworzą kręgosłup gospodarki UE i są uważane za najważniejszy motor wzrostu gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia oraz integracji społecznej.

czytaj więcej
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia

Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej. 10.03.2015.

czytaj więcej