Poprawa warunków pracy

Pracodawca ma narzucony przepisami szereg wymagań minimalnych przy tworzeniu stanowisk pracy. Wraz z rozwojem postępu technologicznego stanowiska pracy powinny być wyposażane w jak najnowsze rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, biorąc pod uwagę np. bilans ekonomiczny danego przedsiębiorstwa.

więcej

Dobry system wentylacji czy klimatyzacji powinien zagwarantować odpowiedni kom­fort w pomieszczeniu.

Ważne jest zachowanie:

  • odpowiedniego rozkładu temperatury,
  • prędkości powietrza,
  • czystości powietrza (mechanicznego i fizykochemicznego),
  • niskiego poziomu hałasu.

Wentylacja ma za zadanie doprowadzenie i utrzymanie powietrza w pomieszczeniach przez nią obsługiwanych w taki sposób, aby jego czystość, temperatura i ruch pozosta­wały w określonych granicach, bez ingerencji w parametry powietrza dostarczanego z zewnątrz.

Klimatyzacja ma za zadanie zapewnienie warunków komfortowych wewnątrz po­mieszczeń. Dopuszczalne parametry powietrza mogą wynikać z komfortu przebywania w tych pomieszczeniach ludzi lub procesów technologicznych.

ARTYKUŁY
Narzędzia elektroniczne BHP

Narzędzia elektroniczne BHP

Rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych prowadzi do powstania coraz większej liczby interaktywnych narzędzi sieciowych (e-narzędzi), a obszar bezpieczeństwa i higieny pracy nie pozostaje na te zmiany obojętny.

czytaj więcej
Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem – to ogół działań, wchodzących w zakres obowiązków pracodawcy, podejmowanych w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

czytaj więcej
Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja i klimatyzacja

Pracodawca ma narzucony przepisami szereg wymagań minimalnych przy tworzeniu stanowisk pracy. Wraz z rozwojem postępu technologicznego stanowiska pracy powinny być wyposażane w jak najnowsze rozwiązania techniczne oraz

czytaj więcej
Profilaktyczne posiłki i napoje.

Profilaktyczne posiłki i napoje.

Pracodawca zapewnia pracownikom zarówno wodę zdatną do picia, jak również w określonych warunkach napoje i posiłki regeneracyjne. Kiedy zapewnienie wody do picia i profilaktycznych posiłków jest obowiązkiem pracodawcy?.

czytaj więcej
Prawa pracowników w czasie upałów

Prawa pracowników w czasie upałów

Kiedy za oknem żar leje się z nieba, a słupek rtęci raz po raz przekracza 30°C, należy pamiętać o bieżącym uzupełnianiu płynów w organizmie

czytaj więcej
Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MŚP

Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) tworzą kręgosłup gospodarki UE i są uważane za najważniejszy motor wzrostu gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia oraz integracji społecznej.

czytaj więcej
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia

Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej. 10.03.2015.

czytaj więcej
Kogo interesuje bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Kogo interesuje bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2013 roku miało miejsce około 90 tys. wypadków przy pracy. Pomimo tego, aż co trzecia pracująca osoba (31%) zna kogoś, kto nie używa odpowiedniego sprzętu...

czytaj więcej
Outsourcing w praktyce

Outsourcing w praktyce

Praktyczne aspekty outsourcingu w zakresie środków ochrony indywidualnej prezentujemy na przykładzie firmy Federal-Mogul Bimet S.A. Tradycja firmy sięga lat czterdziestych ubiegłego wieku.

czytaj więcej
System Zarządzania Bezpieczeństwem

System Zarządzania Bezpieczeństwem

PN-18001:2004 to najczęściej w Polsce wybierana podstawa wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jest jedną z serii norm PN-N-18000

czytaj więcej