Służba bhp

uzupelnic

ARTYKUŁY
Jaki powinien być pracownik służby bhp?

Jaki powinien być pracownik służby bhp?

Pracownicy służby bhp odgrywają istotną rolę w zakładzie pracy. Ważne w tym zawodzie jest zarówno wykształcenie, doświadczenie, a nawet cechy osobowościowe.

czytaj więcej
Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego pracodawców.

czytaj więcej
Wzór oceny stanu bhp w zakładzie

Wzór oceny stanu bhp w zakładzie

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów określających rzeczywisty poziom bhp w zakładzie. Pozwala także oszacować koszty związane z bhp na dany rok.

czytaj więcej
Problemy w funkcjonowaniu służby bhp w zakładach

Problemy w funkcjonowaniu służby bhp w zakładach

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują, że w funkcjonowaniu służby bhp od lat występują te same nieprawidłowości.

czytaj więcej
Służby BHP wobec ochrony zdrowia

Służby BHP wobec ochrony zdrowia

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.

czytaj więcej
Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

Każdy dokument można wydrukować w celu ręcznego wypełnienia, lub wypełnić i zapisać po wypełnieniu na swoim nośniku używając np. programu Adobe Acrobat Reader DC.

czytaj więcej