Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej – urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.

więcej

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również:

  • zespoły składające się z kilku urządzeń lub rodzajów wyposażenia, które zostały ze sobą połączone w celu ochrony człowieka przed jednym lub wieloma jednocze­śnie występującymi zagrożeniami;
  • urządzenia lub wyposażenie ochronne, połączone z niesłużącym do ochrony środkiem wyposażenia indywidualnego, noszonym lub też trzymanym przez osobę w celu wykonania określonych czynności;
  • wymienne składniki środków ochrony indywidualnej, które są istotne dla ich wła­ściwego funkcjonowania, używane wyłącznie do takich środków.
ARTYKUŁY
E jak Ergonomiczna Lista  Kontrolna MOP - ŚOI

E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP - ŚOI

Wynikiem poprawnie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy powinno być zaproponowanie, a następnie wdrożenie takich działań, które to ryzyko wyeliminują, a przynajmniej zmniejszą do poziomu akceptowal

czytaj więcej
Bezpieczna praca w spawalni

Bezpieczna praca w spawalni

Wymagania techniczne warunkujące bezpieczną pracę w spawalni, odzież ochronna, czynności przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy

czytaj więcej
Odzież ochronna i robocza Środki ochrony indywidualnej

Odzież ochronna i robocza Środki ochrony indywidualnej

Szczegółowe zasady stosowania odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony indywidualnej zawiera załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

czytaj więcej
Precyzyjny dobór masek

Precyzyjny dobór masek

Wiedza, że zakup takich samych półmasek dla całej załogi nie jest rozwiązaniem problemu ochrony dróg oddechowych, a tylko jego maskowaniem, nie jest w zasadzie wiedzą tajemną.

czytaj więcej