Środki przeciwdziałania

Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników jest obowiązany zapewnić:

  • odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone;
  • udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

więcej

Stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

 

ARTYKUŁY
Czynniki niebezp. w środowisku pracy - hałas

Czynniki niebezp. w środowisku pracy - hałas

Hałasem nazywamy każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy-prom. optyczne 2

Czynniki niebezp. w środowisku pracy-prom. optyczne 2

Druga część artykułu poświęconego promieniowaniu optycznemu. Omówione w nim zostaną rodzaje promieniowań oraz ich wpływ na człowieka.

czytaj więcej
Czynniki niebezp. w środowisku pracy - prom. optyczne

Czynniki niebezp. w środowisku pracy - prom. optyczne

Pierwsza część artykułu poświęconego promieniowaniu optycznemu. Omówione w nim zostaną informacje ogólne, obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego oraz środki przeciwdziałania.

czytaj więcej
Zapobieganie elektryczności statycznej

Zapobieganie elektryczności statycznej

Dla eliminowania niepożądanego, a często niebezpiecznego oddziaływania elektryczności statycznej stosuje się: ograniczenie generacji elektryczności statycznej, odprowadzanie ładunków i neutralizacje ładunków.

czytaj więcej
Świadectwo doradcy d.s. bezp. przewozu towarów niebezp

Świadectwo doradcy d.s. bezp. przewozu towarów niebezp

Od 9 czerwca zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

czytaj więcej
Zagrożenia psychospołeczne w Europie

Zagrożenia psychospołeczne w Europie

Streszczenie raportu przygotowanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound).

czytaj więcej
Obrabiarki do metali i tworzyw sztucznych.

Obrabiarki do metali i tworzyw sztucznych.

Każdy zakład posiada większy lub mniejszy warsztat mechaniczny – ślusarski, w którym znajdują się obrabiarki skrawające do metali, wykorzystywane najczęściej przez służby utrzymania ruchu.

czytaj więcej
Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego

Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego

Jednym z celów oceny ryzyka zawodowego jest eliminowanie zagrożeń lub ograniczanie ich skutków. Osiągnięcie tego celu jest możliwe przez podjęcie odpowiednich działań.

czytaj więcej
BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych.

BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych.

Roboty ziemne, eksploatacja sieci gazowych i przyłączy, warunki bezpieczeństwa, przyjęcie sieci gazowych do eksploatacji.

czytaj więcej
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe - podpisana 27 sierpnia 2014 r. przez Prezydenta RP.

czytaj więcej
Środki zapobiegające skutkom zagrożeń

Środki zapobiegające skutkom zagrożeń

Podstawową zasadą w zapobieganiu skutkom zagrożeń występujących w procesie pracy jest eliminowanie zagrożeń, najlepiej u źródła, oraz stosowanie takich środków, które będą chronić jak najwięcej pracowników.

czytaj więcej